2 mio. kr. til Byens Hus i Vrensted

Den lukkede skole i Vrensted i Hjørring Kommune omdannes til et fælles aktivitetshus for hele landsbyen. Der bliver plads til idræt, forsamlingshus, madværksted, café, lokalarkiv og daginstitution i Vrensteds nye samlingssted.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 27. august 2015


Risikoen for fraflytning og landsbydød er altid til stede, når skoler lukkes. Da Vrensteds skole blev lukket i 2011 lagde Hjørring Kommune en strategi for, hvordan landsbyen kunne udvikles og den lukkede skole rumme andre aktiviteter, der kunne være med til at sikre landsbyens overlevelse.

Samtidig med skolelukningen har Vrensted i de senere år, som mange andre landsbyer, oplevet at en række forretninger er lukket og indbyggere flyttet væk. Lukningen af skolen kunne have været dødsstødet. Men strategien om ny udvikling af landsbyen bliver nu i stedet udmøntet i et nyt fælles samlingssted kaldet “Byens Hus”.

En lille by i byen
Byens Hus opbygges som om en lille by i byen med en indvendig hovedgade, der samler indbyggerne og brugerne af huset, og derefter fordeler dem i zoner og rum til de forskellige aktiviteter. På den måde mødes folk på vej til aktiviteterne i Byens Hus som de i tidligere tider gjorde det langs en landsbyhovedgade. Som et gennemgående arkitektonisk greb er der skabt stor gennemsigtighed mellem de forskellige aktiviteter inde i huset og god kontakt mellem indendørs og udendørs aktiviteter.

Omkring hovedgaden er Byens Hus fordelt i tre zoner.

En idrætszone med gymnastiksal på 130 m², streetsport en “players lounge”, der er et uformelt mødested for idrætsfolkene. Idrætszonen forbindes direkte til den udendørs idrætsplads.

En forsamlingszone bliver et moderne bud på forsamlingshusets kvaliteter. Her kommer der madværksted på 81 m², en stor forsamlingssal på 165 m² og en mindre forsamlingssal på 66 m². Der kommer direkte udgang fra forsamlingszonen til et terrasseområde med køkkenhave og højbede og et afslapningsområde med hængekøjer.

Børnezonen får en vuggestue på 60 m² og et aktivitetsrum til børnehavebørnene på 52 m². Børnezonen kan om aftenen og i weekenderne benyttes som møde- og samlingsrum af de ældre brugere af Byens Hus. I alt bliver Byens Hus på 1.301 m².

For ambitiøst til fonden
Lokale og Anlægsfonden stiller store krav til projekter, der skal have støtte. Alligevel var dette projekt i første omgang for ambitiøst, da det i 2013 deltog i fondens første udviklingsproces med omdannelse af lukkede landsbyskoler. Men fonden opgav ikke kontakten til projektet, og har nu valgt at støtte det i en meget fokuseret og gennemtænkt version af den oprindelige idé.

I alt kommer omdannelsen af Vrensted Skole til Byens Hus til at koste 9,773 mio. kr. Hjørring Kommune støtter med 3,961 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 2 mio. kr. Det resterende beløb skal finansieres ved støtte fra andre fonde og puljer. Projekter er tegnet af Rønnow Arkitekter i samarbejde med Rådgivende Ingeniør ApS Ole Møgelmose.

Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, siger om projektet:

“I en tid, hvor vi i kommunerne på landet er presset på ressourcer og hele tiden må tilpasse serviceniveauet i landsbyerne er det en stor glæde, at ildsjælene i Vrensted og Hjørring Kommune i samarbejde kan udvikle nye muligheder i byens nye samlingssted. Vi har i kommunen fokus på at fastholde det gode liv i landsbyerne når butikken, skolen eller daginstitutionen lukker, og i den sammenhæng er nye mødesteder af afgørende betydning.”

Laura Munch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Projektet er godt eksempel på, hvordan en kommune og et landsbysamfund i fællesskab kan udvikle nye faciliteter, der kan skabe mere liv i landsbyen og styrke foreningernes arbejde med at skabe fællesskab og aktivitet. Arkitektonisk viser projektet, hvordan lukkede folkeskoler kan omdannes til at rumme en lang række forskellige muligheder og aktiviteter.”

Yderligere oplysninger
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content