2,5 mio. kr. til nyt borgerhus i Hald

Borgerne i Hald i Skive Kommune får et helt nyt og åbent borgerhus med plads til mange samtidige aktiviteter. Det gamle forsamlingshus bliver revet ned og Lokale og Anlægsfonden støtter opførelsen af et nyt borgerhus med 2,5 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 14. december 2015

Mange af de danske forsamlingshuse er lukningstruede på grund af manglende daglige aktiviteter og brugere. En stor del af forsamlingshusene er så slidte, at de ikke længere kan fungere som bredt orienterede fritidsfaciliteter – og så selv om der er mange potentielle brugere.

Et eksempel på et traditionelt forsamlingshus med mange mulige brugere finder man i Hald i Skive Kommune. Forsamlingshuset er fra 1889 og selv om det er udbygget i både 1952 og 1972, så kan det ikke længere moderniseres på en måde, som vil passe til nutidens krav og behov.

Nyt borgerhus i stedet for gammelt forsamlingshus

Derfor har borgerne i Hald sammen med Skive Kommune besluttet at rive det gamle forsamlingshus ned og i stedet opføre et splinternyt borgerhus. Lokale og Anlægsfonden har været med i udviklingen af denne idé og det videre projektarbejde med at tegne et helt nyt hus i samarbejde med Fuglsang Arkitekter.

Det nye borgerhus får en meget bredere appel og større aktivitetstilbud end det gamle forsamlingshus. Dermed bliver borgerhuset for alvor byens samlingspunkt. Samtidig opføres borgerhuset for en udgift, der er mindre, end den, det ville koste at ombygge og modernisere den eksisterende bygning.

Fra et til fire rum og pejsestue med terrasse

Borgerhuset bliver på 383 m². Det opføres som en let konstruktion med to bygningskroppe. Inde i huset etableres fire fleksible rum, der afgrænses af skydedøre. På den måde kan de fire rum omdannes til et, to eller tre rum – alt efter behov. Der kommer dertil en pejsestue, der bliver det faste åbne mødested. I alt kan der således foregå op til fem forskellige aktiviteter på samme tid i det nye borgerhus. Huset får også plads til køkken, toiletter, garderobe og depotrum. Der etableres terrasse med direkte forbindelse til pejsestuen. Alle fire fleksible aktivitetsrum får direkte udgang til udearealerne, så der bliver forbindelse mellem at være inde og ude.

Udearealerne omkring borgerhuset er på 3.563 m². Det store areal opnås ved at købe og nedrive en nærliggende naboejendom. Det store udeareal giver mulighed for etablering af en parkeringsplads til 30 biler. Parkeringspladsen udstyres med kurve til streetbasket, så de unge i Hald kan bruge parkeringspladsen som idrætsområde, når der ikke holder biler parkeret.

Borgerhuset vil kunne rumme en mængde efterspurgte lokale aktiviteter. Lige fra ældregymnastik, kortspil, fredagsbar, dagplejetræf, internet-fester, sportsbegivenheder på storskærm, undervisning, hjemmearbejdsplads, mødelokaler, foredrag, musik og turistinformation. Og meget mere…

I alt koster projektet 7,2 mio. kr. at etablere. Der er tildelt 1 mio. kr. til projektet fra de lokale områdefornyelsesmidler. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 2,5 mio. kr.

Hugo Thomsen, medlem af initiativ- og styregruppen for Borgerhuset i Hald, siger om projektet:

“Det nye borgerhus vil få stor betydning for byen og for hele Nordfjends området. Med den åbenhed huset kommer til at udstråle, får man lyst til at bruge det. Det samlingssted forsamlingshuse var for landsbyerne før i tiden, vil genopstå i en ny variation med et borgerhus, der er tilpasset nutidens krav. Desuden vil huset også, med Hald som naturligt midtpunkt i Nordfjends, kunne bruges i forbindelse med fremstød for det nyetablerede turistsamarbejde “Turistklynge Nordfjends”. Det kan bruges i forbindelse med konferencer og kurser på det nærliggende Ørslev Kloster. Ja, kun fantasien sætter grænser for, hvad det kan bruges til. Så nu glæder vi os meget til at tage det første spadestik.”

Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Behovene for modernisering af forsamlingshuse er en kæmpe økonomisk udfordring landet over. I Hald er der fundet en løsning, der kan inspirere projekter mange andre steder. Borgerhuset i Hald viser, at det er muligt at nå endnu længere økonomisk og funktionelt med et nybyggeri, end med en modernisering af et eksisterende forsamlingshus. Det bliver både billigere og bedre at bygge nyt. Samtidig er der tale om godt arkitektonisk greb, hvor borgerhuset forbindes flot til landsbyen og de naturlige omgivelser.” 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content