10 mio. kr. til nyt kultur- og idrætscenter i Højby

Et stærkt samarbejde i foreningslivet i Højby i Odsherred Kommune har skabt grundlag for etablering af en usædvanlig og fremsynet idrætshal. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 10 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Mandag den 12. oktober 2015

 

I december 2013 kom Højby pludselig og uønsket på landkortet i de danske medier. En påsat brand havde på kort tid lagt byens idrætshal i ruiner. En brand, der måske var led i et større problem med påsatte brande i området. I stedet for aftaler om boldspil og hyggeligt samvær blev Højbyhallen i den måned nævnt i samtaler, der mere handlede om politi, efterforskning og mistænkte. En på mange måder ærgerlig og trist situation.

Den nedbrændte hal blev dog hurtigt også et afsæt for en positiv udvikling i byens foreningsliv. Hvor foreningerne tidligere i nogen grad havde kørt deres eget løb og været mest koncentreret om at udvikle deres egne organisationer, gik de sammen i et udvalg, der tog fat på at opføre en ny idrætshal, der skulle være langt mere moderne end den tidligere hal, der blev bygget i 1971.

Sammen med Odsherred Kommune blev det besluttet at opføre den nye idrætshal på et nyt sted. I stedet for fortsat at være placeret i udkanten af byen – som det ses så mange andre steder – lykkedes det at skabe enighed om at placere den nye idrætshal tæt på byens centrum. På den måde kommer idrætshallen meget tættere på indbyggernes dagligdag og skaber nyt liv inde i byen.

Tidligere tiders aktive byfælled genskabes inde i en idrætshal
Arkitekterne fra BBP blev udpeget til opgaven. BBP har stor erfaring med idrætsarkitektur og står bag nogle af de mest imponerende tanker omkring udformningen af tidssvarende idrætsfaciliteter. Samtidig blev Lokale og Anlægsfonden involveret i projektet, der hurtigt tog form som en videreudvikling af begrebet “Den Indre Byfælled”.

Begrebet dækker over en idé, hvor gamle tiders aktive og meget åbne byfælleder bliver genskabt inde i en idrætshal. Dette blev afprøvet i et samarbejde mellem BBP og Lokale og Anlægsfonden helt tilbage i 2006 med den opsigtsvækkende Korsgadehallen i København. Begrebet har dannet baggrund for udviklingen af flere nye og meget attraktive idrætshaller. Med den nye idrætshal i Højby samles erfaringerne fra de første forsøg med “Den Indre Byfælled” og inddrages i de nye løsninger. Inspireret af et gammelt borganlæg uden for Højby, får idrætshallen navnet “Borren”, og de enkelte elementer inde i hallen navngives med inspiration i middelalderens borgrum.

Markant arkitektonisk udtryk
Borren får et markant arkitektonisk udtryk med et tag, der så at sige svæver over bygningens forskellige elementer. Omdrejningspunktet bliver idrætsbanen “Arenaen”, der bliver det store åbne rum i hallen. Svarende til den indre byfælled. Selve banen bliver nedsænket, så den ligger en meter under niveauet fra hallens indgang, og den kan via et stort gardin opdeles i to mindre dele, så flere aktiviteter kan foregå på banen samtidig. Den nedsænkede bane fremhæver de mange andre aktiviteter rundt om banen, så der skabes stor synlighed om alt, hvad der foregår samtidig i hallen.

Arenaen bliver nemlig omgivet af en kantzone om banen med nicher til både ophold og aktivitet, et 140 m² stort torv ved indgangen, en større lounge og syv forskellige “huse” inde i bygningen. “Skydebanen” med kombineret skyde- og billardrum. “Riddersalen” med en mindre multisal. “Torturkammeret”, der er et fitnesslokale. “Karlekamrene” og “Jomfruburene” dækker over herre- og dameomklædning. “Magasinet” er depotrum. Dertil kommer køkkenet og biblioteket. I alt bliver Borren på 3.393 m².

Idrætshallen bygges tæt på Højby Skole, der også bliver aktive brugere af hallens faciliteter, og har medvirket i brugerinddragelsen. Et eksisterende værksted på skolen bliver også en del af hallens faciliteter under navnet “Smedjen”. Ved værkstedet kommer der en cykelvaskeplads til fx mountainbikere og en streetbasketbane.

Med Borren får Højbys idræts- og kulturliv også helt nye muligheder for at samles og dele store oplevelser. Hvor den gamle idrætshal næsten kun var til idræt, så bliver Borren et sted, hvor mange flere indbyggere kan samles både formelt og uformelt om mange flere af fritidslivets aktiviteter.

I alt kommer projektet til at koste 65,5 mio. kr. at etablere. Odsherred Kommune støtter projektet med 35 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 10 mio. kr.

Søren With, formand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, siger om projektet:

“Vi får med Borren et nyt samlingssted i Højby, der kan meget mere end blot at være en idrætshal. Det har stor betydning for et lille lokalområde som Højby, at foreningernes store arbejde for at vende en dårlig oplevelse med en nedbrændt hal til positiv udvikling for området nu også anerkendes af en betydningsfuld fond.  Jeg er overbevist om at Borren – Højby Idræts – og Kulturcenter vil medvirke til at skabe energi og sammenhængskraft i Højby og blive til stor inspiration for andre lokalområder i landet”.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:

“Borren i Højby er et ambitiøst og spændende bud på en ny fortolkning af begrebet om “Den Indre Byfælled”. Idéen om den indre byfælled som et aktivt lokalt samlingspunkt giver fundament for at arbejde på en helt særlig måde med udformningen af en idrætshal, der er meget mere end en idrætshal. Med Borren får borgerne i Højby en idrætshal med opsigtsvækkende arkitektur, der både giver plads til de klassiske idrætsgrene på boldbanen, og en lang række nye muligheder for både idrætslige og kulturelle oplevelser uden om banen. Og det kan alt sammen foregå på samme tid, så de forskellige brugergrupper kan mødes og lade sig inspirere af hinandens glæde og begejstring.”

Yderligere oplysninger

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, 3283 0347

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

(kan også kontaktes udenfor almindelig kontortid)

Skip to content