1,6 mio. kr. til kulturpark i Bjerringbro

Gudenåhuset, Bjerringbros kulturhus, bliver snart suppleret og styrket med etableringen af en kulturpark med scene, lydinstallationer, filmvæg og aktivitetsområde for friluftsliv. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1,6 mio. kr.

Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden
Torsdag den 27. august 2015

De mange muligheder for kreative udfoldelser og oplevelser, der er mulige inde i Bjerringbros Kulturhus, afspejles ikke i husets udearealer, der har stået uforandret siden dengang bygningen var byens rådhus.

For at skabe mere inspirerende og tiltrækkende omgivelser, har Viborg Kommune været i dialog med både nuværende og mulige nye brugere af kulturhuset, for at høre, hvordan udearealerne kunne forbedres. Dialogen viste et stort ønske om en uformel og attraktiv kulturpark, der kan gøre den kulturelle fritid sjovere for de nuværende brugere af kulturhuset og samtidig tiltrække helt nye brugergrupper.

Interaktiv graffiti, skiftende lydkulisser og grønt område
På et 3.500 m² stort område anlægges der fire større installationer – en scene, en opholdsplads, en interaktiv graffitivæg og en grøn plads.

Den overdækkede scene bliver fuldt udstyret med lys- og lydanlæg, men den kan meget mere end at blive brugt til teater, musik og foredrag. Den bliver nemlig også et madpakkehus og opholdssted for børn og dagplejere i dagtimerne. Opholdspladsen på sydsiden af kulturhuset bliver det udendørs “cafeområde”, hvor der dog også bliver plads til klatreelementer. Den interaktive graffitivæg fungerer som lærred hvorpå, der kan vises billeder, film eller tekst via en computer i biblioteket eller fra mobiltelefoner. Den interaktive graffitivæg er også en brugbar som klatrevæg. Graffitivæggen skaber desuden sammenhæng mellem inde- og udearealerne, da den fortsætter udefra og ind i biblioteket. Den grønne oase i den nordligste del af kulturparken bliver stedet, hvor friluftsfolk fra bl.a. FDF kan være aktive omkring en bålplads, grill, mini-legehuse og parkourredskaber.

Hele området understøttes af interaktive kultursatelliter (en slag interaktive kommunikationsredskaber), som vil være med til at indhylle kulturparken i skiftende kulisser af lyd og tekst.

I alt koster projektet 5,5 mio. kr. at etablere. Lokale og Anlægsfonden støtter med 1,6 mio. kr. under forudsætning af efterfølgende kommunal medfinansiering. Projektet er tegnet af Arkitektfirmaet Gustin.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, siger om projektet:
“Ved at udvikle kulturfaciliteternes udearealer tilføjes der helt nye aktivitets- og oplevelsesmuligheder til gavn for både de etablerede dele af kulturlivet og helt nye brugere, som ikke tidligere har benyttet kulturhusene. Det bliver meget spændende at følge denne udvikling i kulturparken i Bjerringbro.”

Yderligere oplysninger
Oliver Vanges, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0347
Esben Danielsen, direktør, Lokale og Anlægsfonden, 3283 0330

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content