Hvad rør sig i team Aktivt Udeliv, Jens Øyås Møller fortæller om, hvad der optager teamet for tiden.
Læs også:

Anbefaling til efterårsferien
To nye rapporter
Stillngsopslag