Kunstig sø i Herning bliver til mangfoldigt udemekka