Udviklingsprojekter

Lokale og Anlægsfonden arbejder med udviklingsprojekter, der præsenterer nye løsninger på faciliteter til danskernes fritidsliv. Projekterne skal have stærk lokal betydning og national relevans. 

Udviklingsprojekter indebærer, at vi involverer os i udviklingsprocessen af et projekt og bruger vores viden og erfaringer til sammen med dig som ansøger at skabe det bedste projekt. Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Det er dermed ikke en forventning, at der fremlægges et færdigt projektmateriale fra starten. Tværtimod er det indledningsvist et fokus at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvilke problemstillinger vil projektet løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Herfra starter vores dialog!

Vælg et støtteområde

Lokale og Anlægsfondens aktuelle strategiske indsatsområder udgør den primære ramme for vores uddelinger til udviklingsprojekter. 

Som udviklingsfond altid klar til at gå i dialog omkring nye uforudsete problemstillinger og facilitetstyper. Så kontakt os, hvis du ønsker sparring omkring din ide! 

Vælg et støtteområde herunder. Klik og vælg derefter et passende indsatsområde for at læse nærmere. Skulle der ikke være et passende indsatsområde til dit projekt, så kontakt os endelig og lad os høre nærmere om dit projekt alligevel.

Aktivt udeliv

Har du et aktivt udelivsprojekt, så klik på ikonet til højre og læs mere om hvad vi støtter inden for indsatsområdet.

Idræt

Har du et idræt- eller bevægelsesprojekt, så klik på ikonet til højre og læs mere om hvad vi støtter inden for indsatsområdet. 

Kultur

Har du et kulturprojekt, så klik ikonet til højre og læs om hvad vi støtter inden for indsatsområdet.