Nyt topmøde for det aktive udeliv

Torsdag den 19. – 20. august 2021 afholdes Outdoor Summit for første gang. Med dette topmøde sætter Lokale og Anlægsfonden sammen med en række partnere, fokus på potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for danskernes brug af naturen.

Torsdag den 19. august af Line Dangkel Jacobsen, kommunikationskonsulent Lokale og Anlægsfonden.

Ambitionen er, at Outdoor Summit bliver topmøde for det aktive udeliv i Danmark og igennem viden og løsninger sætter en retning for danskernes aktiviteter i det fri. På Outdoor Summit samles landets vigtigste faglige og politiske aktører for at undersøge og diskutere aktuelle problemstillinger, potentialer og udviklingsmuligheder for at finde løsninger i fællesskab.

Formålet er at gøre op med silotænkningen og de halve løsninger. Ambitionen er at gå sammen om at skabe fælles handling og derigennem komme med bud på politiske rammevilkår, forskning, samarbejder og helt konkrete projekter, sådan at flere danskere har muligheder for at bruge og være i naturen.

Formatet bliver oplæg, vidensdeling og Solution Labs, hvor forskere, politikere, myndigheder, brugere af naturen samt interesseorganisationer går sammen om konkrete løsninger på nye såvel som velkendte problemer.

Årets tema er: Børn og unge – sundere gennem naturen og et aktivt udeliv. Temaet foldes ud gennem fire vinkler: Naturdannelse og Naturforståelse, Rum og Rammer, Social ulighed og Natur og Bæredygtighed.

Naturdannelse og Naturforståelse sætter fokus på hvorfor børn og unges forhold til naturen forsvinder og hvad der kan gøres for at styrke tilknytningen til naturen.

Rum og Rammer sætter fokus på hvordan vi bygger og udvikler rum og rammer der stimulerer børn og unges brug af naturen både i skole- og i fritidssituationer.

Social ulighed sætter fokus på hvordan vi i fremtiden får alle med i det aktive udeliv.

Natur og Bæredygtighed sætter fokus på hvordan vi sikre at ny klimanatur, biodiversitet og børn og unges aktive udeliv understøtter hinanden i fremtiden?

Partnere er bag Outdoor Summit er: KFUM Spejderne, Friluftsrådet, DGI, SDU, Center for Børn og Natur, Faaborg Midtfyn Kommune, Destination Fyn og Lokale og Anlægsfonden.

Skip to content