Ny viden skal forbedre indeklima og energiforbrug i danske svømmeanlæg

En undersøgelse af alle danske svømmeanlæg skal gøre os klogere på, hvordan man kan optimere indeklima og energiforbrug i danske svømmeanlæg. Lokale og Anlægsfonden, Danske Svømmebade og Dansk Svømmeunion står sammen med NTNU og Idan bag initiativet som en del af et større partnerskab for udvikling af fremtidens svømmekultur.

Onsdag den 10. februar 2021
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler i Lokale og Anlægsfonden

Svømning er i 2021 blevet den allerstørste aktivitet blandt danske børn og ligger for voksne i top fem – leg, læring, konkurrence, motion, wellness og vandsportstræning i trygge rammer er blandt de mange behov, der kendetegner svømmekulturen i dag.

Men svømmeanlæg er en teknisk kompliceret facilitet at bygge og drive, og der er store udfordringer med energiforbrug og indeklima i danske svømmeanlæg. Derfor har Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade nu igangsat en landsdækkende undersøgelse, som skal kortlægge udfordringer og potentialer.

Undersøgelser fra nordiske nabolande viser, at man kan hente store besparelser ved at optimere svømmeanlæggenes indeklima og energiforbrug. De erfaringer bygger man nu videre på og undersøger, hvordan man kan sikre en mere bæredygtig drift i de i alt næsten 400 svømmeanlæg i Danmark.

Partnerskab vil sætte viden i spil
Det er Senter for Idrettsanlegg og teknlogi på Institutt for bygg- og miljøteknikk ved Norges tekniske naturvitenskabelige universitet i Trondheim (NTNU) og Idrættens Analyseinstitut (Idan), der gennemfører undersøgelsen og har inviteret alle svømmeanlæg i Danmark til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse.

Kortlægningen er en del af et omfattende videnssamarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade, som i 2019 gik sammen om en ’VidenHUB’ for at skabe en stærk platform for udviklingen af svømmekulturen og anlæggene i Danmark.

Den tekniske undersøgelse er den sidste del af et stort korlægningsarbejde, der skal give ny viden til bygherrer, kommuner, rådgivere, foreninger og andre, der arbejder med at udvikle og nytænke deres svømmeanlæg. Den forventes klar i efteråret 2021.

I samarbejde med Idan er danskernes svømmevaner, drift, organisering og brug af faciliteterne også undersøgt, og de første resultater fra VidenHUB’en vil blive præsenteret, diskuteret og sat i spil til en række seminarer i foråret 2021.

Ny viden fra undersøgelserne og samarbejdet vil løbende blive forankret på en fælles online platform.

Yderligere oplysninger
Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tlf.: 2869 4774
Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tlf.: 3175 9486

Skip to content