Mindre projekter december 2021

11 projekter rundt i hele landet hår som de sidste i 2021 fået støtte. Det spænder som altid bredt, men lad os se på nogle af dem.

Klædt på til Fortiden i OdsherredOplevelsescenter Nyvang har et ønske om at skabe nye rammer for tekstil- og sylaugenes frivillige. Det skal ske i form af en rekonstruktion af en manufakturforretning fra 1940erne. Manufakturforretningen bliver der, hvor de frivillige gør ophold og udfører deres foreningsaktivitet. Her vil der ligeledes foregå formidling til de besøgende, der vil få et kulturelt og historisk indblik i hvordan en manufakturforretning så ud i 1940’erne.

Etableringsbudget 783.000 kr.                                              Bevilget beløb 200.000 kr.

Resen Multipark i SkiveResen Multipark har fået støtte til at etablere en 800 m lang multi-anvendelig løbebane, der skal samle alle foreninger, institutioner og borgere i lokalområdet om et fælles aktivitets- og mødested. Der er allerede petanquebaner, krolfbane, bakke-landskab med bålhytte, shelters, små køkkenhaver, klatreskov, overdækket mødested, multihus til sociale aktiviteter, to multibaner, crossfitfaciliteter, parkourområde, trampoliner, teqball-bord samt beton- og træplateauerog løbebanen vil fungere som det bindende led mellem alle disse tilbud.

Etableringsbudget 1.300.000 kr.                                              Bevilget beløb 200.000 kr.

Sammenlægning af foyer og nabolokale i JammerbugtFjerritslev Kinos Venner drømmer om at udbygge café og foyerområdet med godt 30 kvm. Det skal indvirke at de frivillige får mere plads til deres  aktiviteter i huset. Der er indgået samarbejde med skoler, gymnasium, erhvervslivet, menighedsråd og foreninger for at imødekomme brug og tilgængelighed for flest mulige mennesker.

Etableringsbudget 1.041.473 kr.                                              Bevilget beløb 200.000 kr.

Hent listen med alle de støttede projekter i boksen til højre

Skip to content