INGRID – kunstworkshop om pige- og spejderliv.

I 2019 afholdt Deep Forest Art Land sommerlejren INGRID sammen med De grønne pigespejdere. Her satte spejderne og kunstnerne fokus på hvordan fællesskab, pigeliv og spejderliv kunne se ud og udvikle sig.

Torsdag d.11.2. 2021 

I 2019 brugte 80 piger i alderen 13-20 år og 20 professionelle billedhuggere, en uge sammen i juli måned i Deep Forest Art Land. Gennem en masse workshops samarbejdede de om at undersøge, afprøve og udfolde fremtidens pigeliv, fællesskab og spejderliv.

”INGRID – Deep Forest Art Camp havde til formål at udfordre pigernes natursyn og kreativitet, men også at udvikle nye fællesskaber,  alt sammen ved at kombinere spejderliv, natur og samtidskunst. Det direkte møde med kunsten havde også til formål at skabe nye ritualer for pigespejderne, så de kom et nyt sted hen,” siger Søren Taaning, kunstnerisk leder i Deep Forest Art Land.

Fokus på æstetik og sanselighed
De 20 workshops, der blev udbudt, var alle ledet af kunstnere. Hver workshop skulle være et eksperimenterende frirum for pigerne, hvor de kunne opleve naturen og afprøve sig selv og søge nye udfordringer.

I workshoppen Duftkogler lærte pigerne at lave sanselige duftkogler til bålet, for at give lejren en god aroma og vække sanserne. Udover duftkoglerne fik de også et indblik i parfumens kulturhistorie sammen med kunstneren Nanna Abell, som var ansvarlig for workshoppen.

Pigerne eksperimenterede også med broderi og plantefarve i tekstillaboratoriet, hvor de nyfortolkede spejderuniformen sammen med kunstnerne Sophus Ejler Jepsen & Cecilie Bendixen.

Søren Aagaard, der er billedkunstner og kok, lavede madworkshoppen Naturens Forråd, hvor pigerne etablerede et køkken i skoven. De var på sanketur og fandt spiselige ting i naturen, hvorefter de tilberedte et vegetarisk festmåltid. Under middagen talte de om madkulturens udvikling og om hvordan moderne spejdermad kunne se ud.

“Som ung prøver man at finde sin egen vej og drømmer om at blive taget alvorligt. Derfor er mødet med forskellige rollemodeller helt centralt. Vi ved fra flere undersøgelser, at det har stor betydning for unge pigers deltagelse, at de er medskabere af aktiviteten, at der er tydelige rollemodeller tilstedet samt at pigerne kan opbygge stærke relationer imellem sig. Alt der ses i INGRID – Deep Forest Art Camp, hvor rollemodellerne er tydelige i form af kunstnere, som åbner et rum op hvor pigerne kan udfolde sig, knytte bånd og blive udfordret på vante forestillinger i fællesskabets trygge ramme,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Når kunsten stiller spørgsmål
“Kunstnere er dygtige til at generere processer og dygtige til at stille skarpt på, hvordan tingene kan gøres på andre måder end de konventionelle. Den solide spejdertradition har mange iboende kompetencer for eksempel lejropbygning, opgaveløsning i naturen osv. Så der hvor kunsten kunne bidrage, var ved at spørge, udvikle og tilføje en anden tilgang til tingene,” siger Søren Taaning og fortsætter:

“Ved at udforske og undersøge hvordan den praktiske spejdertilgang til naturen måske kunne tilgås via en sanselig og æstetisk tilgang og hvilken betydning det så ville have for oplevelsen og udfaldet.”

Video og billeder er udlånt af Deep Forest Art Land.

Skip to content