Gamle gymnastiksale – nye muligheder

Fem gymnastiksale blev i januar 2021 udvalgt til modernisering i kampagnen ’Gamle gymnastiksale – nye muligheder’. Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden fortæller her om kampagnen og to af de udvaglte projekter, fortæller om hvilke drømme de har for deres nye gymnastiksal.

Torsdag d. 20. maj 2021

Gymnastiksalen er et rum de fleste danskere har et forhold til. Enten når der er idræt på skoleskemaet eller foreningsaktiviteter i fritiden, så bruges de danske  skolegymnastiksalene hver dag til et hav af forskellige aktiviteter.

Sagen er bare den, at rigtig mange skolegymnastiksale er bygget tilbage i 1960’erne og 1970’ernne, hvor bevægelsesbehovene og bevægelsesformerne var nogle andre.

Derfor er Lokale og Anlægsfonden, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Skoleidræt gået sammen om kampagnen ‘Gamle gymnastiksale – nye muligheder’, for at revitalisere idrætsfaglokalet så det lever op til nutidens bevægelsesbehov og efterspørgsel.


Oliver Vanges udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden fortæller her om kampagnen.

Den urbane facilitet
På Søndermarks kolen på Frederiksberg er visionen at skabe en idrætsfacilitet, der understøtter idrætsundervisning, fremmer bevægelseskultur og skaber nye samspil mellem skole, foreningsliv og lokalsamfund.

Ambitionen er at Søndermarkskolen bliver til et lokalt samlingspunkt, der inspirerer flere byboere til mere og anderledes bevægelse, skoleleder Leif Gaard Bjerring fortæller her om projektet.

Den landlige facilitet
På skolen i Fjelsted Handrup på Fyn  er visionen at omdanne en gammel gymnastiksal til nyt samlingssted og derved skabe et attraktivt og tilgængeligt aktivitetsmiljø i og omkring den gamle gymnastiksal.

Det nye mødested skal fremme  bevægelsesmuligheder og bevægelsesglæde i både undervisning, pauser og fritidssammenhænge, så bevægelse bliver en integreret og læringsfremmende del af undervisningen i alle fag.  Maya Lykke Nielsen skoleleder og Anker Pedersen Afdelingsleder i Fjeldsted Harndrup Børneunivers fortæller her om projektet.


Mødested for lokalområdet
De fem projekter befinder sig på nuværende tidspunkt i udviklingsfasen, efter denne følger selve realiseringsfasen, hvor gymnastiksalene moderniseres, ombygges og/eller tilbygges. Her skal de udvalgte fem bygherrer selv medfinansiere 2/3 af de samlede anlægsomkostninger.

Visionen er at de fem skoler udvikler deres gymnastiksale til fremsynede bud på idrætsfaglokaler i skolen, tids s varende  træningsrammer til forening slivet   samt mødesteder for lokalsamfundet.

Skip to content