Deep Forest Art Land - samtidskunst, friluftsliv og natur samlet et sted.

Lokale og Anlægsfonden har været på projektbesøg i Herning hos et tidligere puljeprojekt. Projektet har udviklet sig til at være et unikt mødested, hvor samtidskunst og natur komplimenterer hinanden, og hvor brugergrupper, der normalt ikke søger ud i naturen, kommer i stor stil.

Torsdag d. 11.2.2021 af Line Dangkel Jacobsen, kommunikationskonsulent i Lokale og Anlægsfonden. 

Vi møder Søren Taaning, der er kunstnerisk leder i Deep Forest Art Land, ved indgangen til skoven, et område på 27 hektar, der ligger ved Kibæk i Vestjylland. Følger man stien på 1,5 kilometer gennem skoven støder man på kunstneriske installationer og værker af danske og udenlandske samtidskunstnere.

”I Deep Forest Art Land har vi en meget bred vifte af aktiviteter. Det spænder fra forenings- og friluftsliv, til produktion af samtidskunst, undervisning, skovture, fødselsdage, kunstvandring m.v. Partnerskabet er utrolig bredt, hvilket også er styrken. Vi samarbejder med borgerforeninger, det lokale erhvervsliv, orienteringsklubber, frivillige, kunstakademier, kunst- og udstillingssteder samt artist-in-residence. Vi fungerer som en åben platform, hvor en bred gruppe er med til at forme indholdet,” fortæller Søren Taaning og fortsætter:

”Vi har også selv en aktiv skoletjeneste, der formidler kunst og natursyn gennem aktiv læring til børn og unge. Et besøg hos os forudsætter ikke et specifikt forhåndskendskab til samtidskunst eller natur for den sags skyld. Nej, her skal børnene og de unge bare møde op og være dem, de er,” siger Søren Taaning.

Når kunst skaber dialog og fællesskab
Vi drejer ned ad en sti, og det kæmpe værk HATE af kunstneren Jes Brinch, står i lysningen.

”I skoven producerer og formidler vi samtidskunst, og vi gør det på en måde, så der opstår nye typer af dialoger og fællesskaber mellem kunsten og det brede publikum. Rigtig mange af vores brugere følger værkernes udvikling og processen helt tæt på, fordi skoven bliver til kunsternes atelier,” siger Søren Taaning.

Det særlige her i skoven er også, at publikum kommer helt tæt på selve værket. De kan røre det, gå ind i det eller opholde sig i det.

“Mange af brugerne deler også værkerne mellem sig på de sociale medier og skaber dialog. Så rigtig mange af kunstnerne oplever en kæmpe eksponering, når deres værker går viralt og det er en helt ny måde at formidle kunsten på, når det pludselig er publikum der formidler værkerne,” fortæller Søren Taaning.

“Deep Forest Art Land har samme blik på kulturforbrugeren som vi har i Lokale og Anlægsfonden. Kulturforbrugeren skal være deltagende og medskaber af aktiviteten. Den aktivitet, der udspringer af faciliteten, skal skabes i samspillet med deltageren, så faciliteten inviterer til aktivitet.
Det interessante i dette projekt er også, at det startede som et mindre projekt med en mindre bevilling. Projektet har fra start ramt et behov i lokalområdet, det har været relevant og bæredygtigt og så har det langsomt vokset sig stort og det vokser forsat,” siger Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Frivillig i skoven
I Deep Forest Art Land har de skabt et kreativt fællesskab i samarbejde med mange frivillige kræfter, som forsat er med til at udvikle stedet. I skoven er der mange typer af frivillige både rundvisere, formidlere, naturmedarbejdere og event-frivillige, det er meget vigtigt for Deep Forest Art Land, for ambitionen er at være relevante for lokalområdet og være et frirum hvor mennesker mødes.

“Vi synes selv, at vi er et ret godt eksempel på, hvordan man kan skabe et kulturelt mødested i grønne omgivelser som appellerer til en bred skare. Et sted hvor kunst, natur, foreningsliv skaber noget unikt, når de kombineres og bidrager med hver sin styrke til et fælles rum for refleksion, fordybelse og fællesskab,“ siger Søren Taaning.

I 2020 modtog Deep Forest Art Land Billedkunstnernes Forbunds pris BKF-prisen for årets kunstnerdrevet udstillingssted. Videoen er udlånt af Billedkunstnernes Forbund (BKF) / Rine Rodin Studio. Flere af billederne er udlånt af Deep Forest Art Land.

Skip to content