Blå Rum ved Fuglsang Sø

I Herning tager byggeriet fart ved Fuglsang Sø. Lokale og Anlægsfonden har været på projektbesøg får at se på hvordan byggeriet skrider frem.

Torsdag d. 22. april 2021 af Line Dangkel Jacobsen og Ulf Elbrønd, kommunikationskonsulenter i Lokale og Anlægsfonden 

Blå Rum ved Fuglsang Sø bliver et fælles centrum, udgangspunkt og pitstop for det aktive udeliv, for borgerne i Herning. Mødestedet skal tiltrække brugergrupper i alle aldre og har fokus på at sænke barrieren for deltagelse i de mange forskellige friluftsaktiviteter, både i vand og på land.

Projektet er unikt da det kombinerer trailcentrenes grønne mødesteds- og støttepunktsfunktioner, her med en stærk blå dimension hvor der er fokus på bæredygtighed og lige adgang for en bred brugerskare.

Socialt samlingssted

Den 28 hektar store Fuglsang Sø, er et resultat af materialeopgravning i forbindelse med et motorvejsbyggeri. Søen er beliggende bynært i den nordlige del af Herning mellem Sportscenter Herning, nyt boligområde, Lillelund Engpark og bydelene Tjørring og Gullestrup.

Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning rummer en række faciliteter, herunder broanlæg med sauna, fælleshus og båd-/grejhus med tilhørende rekreative udearealer. Projektet er opstået på baggrund af et lokalt ønske om at skabe bedre rekreativ udnyttelse og bedre muligheder for aktiviteter i og ved byens mest attraktive sø.  Projektet er udviklet gennem en omfattende brugerinvolvering, og hele projektets arkitektoniske koncept viser en tydelig deledagsorden.

Projektet har til formål at være et socialt samlingssted for udvikling af nye fællesskaber og fælles initiativer mellem etablerede og nye brugere og hvor der er fokus på sundhed, livskvalitet og samvær. Et mødested hvor åbne engagerende fællesskaber, både de foreningsorganiserede og de selvorganiserede, skoler og institutioner trives og brugerne mødes gennem bevægelse, oplevelser og læring.

Eksempelværdi

 

”Projektet er et stærkt bud på en facilitet, der udnytter et tidligere tekniske anlæg, til at skabe helt nye bynære natur- og friluftsoplevelser, med særlig fokus på deltagelsesmulighed for alle, mangfoldighed og lav tærskel for deltagelse,” fortæller Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden og forsætter:

“Projektet har eksempelværdi fordi det understøtter danskernes stigende interesse for at være aktive i naturen med særligt fokus på, at få børn og unge samt bevægelsesudfordrede og nybegyndere, til at blive en del af det aktive udeliv,” siger Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Bygger videre på erfaringen

 

Projektet bygger videre på de erfaringerne fra havnebadene, Jels Søbad samt Fjordsgade forenings- og fritidshus i Aarhus.

Skip to content