Trailcenter Seest

Så har borgerne i Kolding kommune fået et nyt mødested i naturen, hvor flere kan dyrke idræt og det aktive udeliv. Trailcenter Seest er færdigt, se de nye billeder i bunden af artiklen.

Dato 26. november 2020 af Line Dangkel Jacobsen, Kommunikationskonsulent i Lokale og Anlægsfonden

Vi mødes i naturen – sammen
Det nye Trailcenter Seest indbyder til det uformelle møde i naturen, hvor mountainbikere, ORC-løbere, vandrere, orienteringsløberne og mange andre kan mødes. I faciliteten er der lagt vægt på information om spor, stier, ruter, opholds- og opbevaringsmulighed inde og ude, omklædningsmulighed samt klubhusfunktionen. Trailcenter Seest venter forsat på ibrugtagningstilladelsen, når den er på plads, kan alle brugerne komme igang med at indtage faciliteten.

Brugernes mening tæller
Projektet er blevet til ud fra en proces med en meget stærk brugerinvolvering. Kommunen har afholdt en række workshops, hvor foreninger og andre brugere har givet deres besyv med. På den måde har brugerne har været med i tilblivelsesprocessen og deres inputs har haft betydning for facilitetens design og funktioner.
Udgangspunktet har hele tiden været, at skabe en facilitet med en deleordning, som både rummer de organiserede og de selvorganiserede. 

I videoen fortæller Mona Bruun Enevoldsen, der er fritidskonsulent i Kolding kommune, om de visioner kommunen har haft med projektet samt om processen. Videoen er lavet før faciliteten stod færdigt.

Naturen som kommunal ressource
Trailcenter Seest rammer lige Kolding Kommunes outdoorstrategi der handler om, at bruge naturen som en grøn arena, hvor nye udeaktiviteter opstår og udfoldes mens den daglige trivsel, fællesskabet og sundheden styrkes blandt borgere og brugere.

Trailcenter Seest ligger i det naturskønne område Hylkedalen, i den sydvestlige del af Kolding tæt på Seest Idrætspark. Hylkedalen er et istidslandskab og er derfor udpeget, som hotspot i kommunens strategi da terrænet giver udfordrende og spændende udfoldelsesmulig for idræt og bevægelse i det grønne.

Ny udviklingsplan for området
Den geografiske placering skaber en ret en unik mulighed for, at bygge bro til det eksisterende klubhus og er tiltænkt foreningslivet, skoler, institutioner, turister og alle de selvorganiserede. Kommunen har lavet en ny udviklingsplan for hele området, som skal gennemføres etapevis, så området sættes i spil sammen med brugerne og det nye trailcenter.

Foto: Anna Rex Wittig.

Skip to content