Søg støtte til små anlægsprojekter og skab stor merværdi for fritidslivet

Et nyt inspirationskatalog fra Lokale og Anlægsfonden viser gode bud og eksempler på, hvordan små greb kan skabe merværdi i mindre anlægsprojekter. Det kan hjælpe kommuner, der fremrykker projekter som følge af det suspenderede anlægsloft for 2020. De kan søge støtte, inspiration og hjælp hos Lokale og Anlægsfonden.

Mandag den 6. april 2020.

Regeringen suspenderede den 26. marts 2020 anlægsloftet for alle kommuner til udgangen af 2020. Derfor er det nu oplagt at styrke de fysiske rammer til idræt, kultur og aktivt udeliv med mindre anlægsprojekter. 

Lokale og Anlægsfonden har en støtteordning til mindre projekter, som kan bruges kvikt, hvis projekter til fritidslivet fremrykkes. Flere kommuner fremrykker nu planlagte projekter med fokus på rammer til kultur, aktivt udeliv og idræt. Lokale og Anlægsfonden står klar med støttemulighed og erfaringer til brug.

Lokale og Anlægsfonden støtter mindre projekter med en anlægssum under 1,5 mio. kr. Det gælder projekter, som løfter klubhuse eller mindre aktivitetsarealer – fokus er at forbedre forhold til ophold, sociale rammer og foreningslivets tredje halvleg. Søg her.

Projekterne kan sagsbehandles indenfor de næste to måneder til støtteafgørelse først i juni, så der er mulighed for en kvik proces.

Eksempler på projekter Lokale og Anlægsfonden har støttet via denne støtteordning er f.eks.:

  • Rekreativt område – en del af klimatilpasningsprojektet Bogense Bybæk
  • Opgradering og modernisering af koncertsalt i Kulturhuset Tobaksgården Assens
  • Aktivitetsplads og ungemiljø ved Øster Starup Skole i Vejle

Se flere eksempler her

I det hele taget kan det være meget, meget givtigt at tænke på at modernisere fremfor at renovere, når de fysiske rammer for fritidslivet skal have et løft. Der er rigtig mange gode erfaringer, hvor renoveringspengene kan give merværdi fremadrettet og sikre bedre rammer, bedre brug og bedre effekt fremfor alene at genoprette de eksisterende rammer til god stand.

Lokale og Anlægsfonden har udarbejdet et lille ide- og erfaringskatalog med gode bud og eksempler fra fire indsatser, som kan gøre en stor forskel. Download kataloget her

Skip to content