Mindre projekter oktober 2020

13 projekter har fået støtte fra Lokale og Anlægsfonden her i oktober måned og vi erfarer, at disse ‘mindre projekter’ er nogle af dem med størst eksempelværdi rundt omkring i landet.

Hvad er det vi kalder mindre projekter?

Det er muligt at søge støtte fra Lokale og Anlægsfonden til et mindre projekt, såfremt etableringsudgiften er max 1,5 mio. kr. Disse puljemidler gives til en bred vifte af forskellige projekter over hele landet, der hver især er kendetegnende ved, at de danner rammer for sociale aktiviteter, samvær og foreningsliv, der naturligt knytter sig til en aktivitet inden for eksempelvis børne- og ungdomsaktiviteter, idræt, friluftsliv, musik, teater eller dans.

Du kan læse mere om puljen til ’mindre’ projekter, og hvordan du søger her.

Nysted sauna og havbad- et aktivt fællesskab.

Foreningen Nysted sauna og havbad i Guldborgssund kommune ønsker at etablere saunahus på 54 kvm. med omklædning og handicaptoilet. Adgang til huset er via træramper, så gangbesværede og kørestolsbrugere også har adgang. Anlægget placeres på havnen i Nysted ved den gamle kalkværksgrund, hvor det ligger i læ for Østersøens høje bølger.

Projekt i alt 1.492.375 kr. Bevilliget beløb 200.000 kr.

DCH Ikast Hundesportscenter

DCH Ikast, den lokale hundetræningsklub i Ikast, bliver fremadrettet en del af Ikasts nye aktivitets- og samlingspunkt, Hjertet. Foreningen vil derfor opføre et klubhus på et areal de har fået tildelt af Ikast – Brande Kommune. Klubhuset vil være mødested for medlemmer i DCH og øvrige hundeejere i Ikast by og opland.

Projekt i alt 1.276.750 kr. Bevilliget beløb 200.000 kr.

Aktivitetsplads i Hjordkjær

HUIF i Røde Kro, Aabenraa kommune, søger midler til en aktivitetsplads indeholdende multibane med integreret ophold/tribune, fitness område med løbebane og grafiske aktiviteter samt klatrevæg og overdækket ophold. Målsætningen for HUIF er, at motivere alle borgere i Hjordkær og omkringliggende lokalområder til, at dyrke motion med fokus på både det sportslige og sociale for alle aldre. Samtidig ønsker de at tilskynde nye brugere, som de ikke ser i foreningen i dag.

Projekt i alt 1.495.763 kr. Bevilliget beløb 200.000 kr.

Læs om alle projekterne her.

Skip to content