Hvordan ser det inspirerende ungefællesskab ud i 2020?

Sammen med Nordea-fonden, Tuborgfondet, Maltfabrikken og Kulturmødet Mors 2020, stod Lokale og Anlægsfonden bag en digital ungesalon d. 11. november. Her satte fem inspirerende ungefællesskaber ord på hvem de er og hvordan deres fællesskaber fungerer.

Dato 26. november 2020 af Line Dangkel Jacobsen, Kommunikationskonsulent i Lokale og Anlægsfonden. 

Seks unge ansigter toner frem på skærmen og så begynder Salah, Malte, Marialuna, Tobias, Jonathan og Lærke ellers at fortælle, om hvilke aktiviteter de laver i deres fællesskab og hvordan fællesskabet er opstået.

De seks unge kommer også ind på, hvilken betydning de fysiske rammer har for fællesskabet og taler om vigtigheden af fællesskaberne. Desuden sætter de ord på hvilken betydning fællesskabet har haft under COVID-19 og hvilke kreative løsninger, de havde taget i brug, for at være sammen på afstand.

Hvorfor en ungesalon?
“Ideen med den digitale ungesalon har været, at sætte fokus på alle inspirerende fællesskaber som bobler derude. Fællesskaber, hvor det er de unge der får tingene til at ske, hvor relationen er ung til ung. Og vi synes virkelig, at det var nogle inspirerende fællesskaber som var med,” fortæller Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

De fem fællesskaber
En af de fem ungefællesskaber som deltager, er ARTEM, en kunst- og kulturplatform, der tilbyder scene- og platformsplads for unge uetablerede kunstnere og kreative. Marialuna fortæller, at ARTEM har et ønske om, at gøre kunst og kultur mere tilgængeligt og inkluderende og derfor samarbejder de med unge i det kulturelle vækstlag.

Et andet fællesskab er DFUNK, en landsdækkende ungdomsorganisation, der skaber netværk og formidler viden blandet unge med og uden flygtningebaggrund. Salah fortæller hvordan de social aktiviteter er med til at engagere flygtninge i foreningslivet og derved styrker deres kompetencer.

Hos Tænketanken Frej arbejder Lærke sammen med resten af fællesskabet, for at bygge bro mellem by og land og derigennem skabe en tværfaglig bevægelse, hvor løsninger og handling på nogle af tidens udfordringer som fx klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd, findes i fællesskab.

Fra Rampen er det Tobias og Jonathan der sætter ord på. Rampen er de unges sted, en platform for hygge, skate, kaffe, lektier, musik og meget andet. På Rampen arrangerer ungefællesskabet stand-up, koncerter, foredrag m.v.

Malte er formand i fællesskabet UNG KULT – for unge, af unge. UNG KULT er en forening, der skaber kulturelle projekter for, med og af unge. UNG KULT producerer et hav af forskellige kulturoplevelser, projekter og begivenheder, alt fra talks til ballet og podcast.

Du kan se eller gense den digitale ungesalon her:

Skip to content