Sådan bygger du et moderne forsamlingshus

Inddrag lokalområdet, forbered jer på rollen som bygherre, og få børn og unge med er blandt de råd Lokale og Anlægsfondens undersøgelse af forsamlingshuse giver kommende bygherrer. Se alle anbefalingerne her.

Torsdag den 11. april 2019
Af: Anna Rex Wittig, faglig redaktør, Lokale og Anlægsfonden

NÅR I SKAL I GANG – FORBEREDELSEN

Inddrag lokalområdet: Det er et godt udgangspunkt for ejerskab til projektet og den fremtidige drift. Alle som skal bruge huset skal være repræsenteret som brugergruppe.Søg inspiration: Besøg og hent erfaringer hos andre forsamlingshuse, som har været igennem en ombygningsproces, om at skaffe frivillige, skrive fondsansøgninger og drifte huset.Forbered jer på samarbejdet med tegnestuen: Det kan være krævende at samarbejde med professionelle – de vil udfordre jeres idéer om huset for at få jer til at se nye muligheder.Vær åben og kreativ: Der er ikke én opskrift på ”det gode forsamlingshus” – den lokale kontekst er afgørende. Pas på med at hænge fast i gamle forestillinger om, hvad et forsamlingshus er. Tænk fx i fleksibel indretning, så faciliteten kan understøtte nye og uforudsete aktiviteter og forandres med tiden.Vær tålmodige: Det kan tage tid at skaffe økonomi til projektet. Samarbejde med kommunen og flere fonde kan være en fordel.

NÅR BYGGERIET ER UNDERVEJS – REALISERINGEN

Forbered jer på rollen som bygherre: Rollen som bygherre kan være kompliceret – forbered jer derfor – fx ved at inddrage lokale ressourcer med kendskab til byggeri. Organiser jer og del opgaverne op, en byggeproces er et langt sejt træk.Involver frivillige i byggeprocessen: Det giver ejerskab og kendskab til huset, som er vigtigt i den fremtidige drift. 


NÅR HUSET ER BYGGET – DRIFT OG BRUG


Nyt hus – ny drift: Skab overblik over forskellige driftsformer, og vælg den organiseringsform, der passer bedst til jer. Se eksempler i evalueringen side 29-51.Nye aktiviteter: Det kræver kræfter at få et nyt hus op at stå – regn med, at der godt kan gå lidt tid, før der er overskud til at sætte nye aktiviteter i gang.Del med andre: Jo flere, der kan dele om huset, desto stærkere bliver husets drift.Engagement af frivillige: Søg viden om, hvordan man engagerer frivillige.Lad gode idéer komme til: Det kan være svært at forudsige brugen af huset efter ombygning – det kan føre til overraskende brug, og at nye kommer til.Brugere: Vær åben for, at både foreninger og selvorganiserede kan igangsætte aktiviteter, og sørg for at det er omkostningsfrit.  
Giv plads til nye initiativer: Det kræver mod at sætte nye aktiviteter i gang. Skab derfor et miljø, hvor der er plads til at eksperimentere med nye tiltag.Børn og unge: Er vigtige brugere, hvis husene skal fremtidssikres. Inddrag dem derfor i beslutninger og skab rum og initiativer målrettet dem. Kommunikation: Betegnelsen “Forsamlingshus” taler ikke til de unge, og dækker ikke nødvendigvis over, hvad et moderne forsamlingshus kan. Der er brug for en stærk kommunikationsindsats, og overvej at give faciliteten et nyt navn, fx medborgerhus. 

Gode råd om fremtidens forsamlingshus fra arkitekt Anna Hassel

Skip to content