Ny viden: Klimatilpasning kan også skabe rekreativt byliv

En ny rapport præsenterer de afsluttende erfaringer fra projektet ’Klimatilpasning i Kokkedal’ og viser, at klimatilpasningsfaciliteter kan løfte brugen af byrummet, men det kræver omtanke og et stærkt samarbejde. Erfaringerne og de konkrete facilitetsnedslag i Kokkedal blev præsenteret til et seminar, du kan læse mere om her.

Fredag den 10. maj 2019
Af: Anna Rex Wittig, faglig redaktør, Lokale og Anlægsfonden

Tirsdag den 7. maj 2019 var arkitekter, byplanlæggere, forskere, projektudviklere og andre fagfolk samlet i Kokkedal for at diskutere, hvordan vi får idrætten ud i byens rum, og samtidig løser de udfordringer klimaet stiller idrætten og det rekreative byliv overfor.

Det var det tredje og sidste seminar i regi af projektet ’Klimatilpasning i Kokkedal’ – en by som i 2007 blev ramt af massive oversvømmelser. I 2011 tog man derfor fat på et klimatilpasningsprojekt, og i blev lavet i Kokkedal i forsøget på at løse lokale klimaudfordringer, give nye muligheder for at dyrke fritidslivet i byen og skabe større tryghed og liv i et område med kriminalitet og utryghed.

Tre hold forskere har fulgt projektet og evalueret projektet ud fra tre spor: ’Vandteknik’, ’Byliv og arkitektur’ og ’Organisering’. Til seminaret i Kokkedal blev de afsluttende resultater og anbefalinger fra evalueringen om byliv og arkitektur præsenteret, som blandt andet lyder:

  • Der kan skabes bedre by- og landskabsrum med LAR-løsninger (lokal afledning med regnvand), og ved at tage afsæt i de oprindelige by- og landsskabskvaliteter, kan byen få et kulturelt, socialt, aktivitetsmæssigt og æstetisk løft, men det kræver en seriøs og flerstrenget indsats.
  • LAR-løsninger kan bruges til at gentænke og udvikle forstadens by- og landskabskvaliteter, men man skal være opmærksom på, at de konkrete nedslag ikke kan stå alene, men skal tænkes sammen med naturgenopretning, byrums- og tryghedsdesign samt klassisk byfornyelse.
  • Det er vigtigt at inddrage områdets brugere i løsningerne for at give ejerskab på tværs af generationer, kulturer og køn.

Bylivet i Kokkedal har fået et løft
I Kokkedal har man arbejdet med flere typer klimatilpasningsløsninger, som har haft til formål at forbedre bylivet på forskellig vis. Det aktive byliv med idrætten og legen i fokus, det rekreative byliv til at understøtte naturoplevelser og det urbane byliv for at løfte kultur- og cafélivet.

Området i og omkring Kokkedal er kendetegnet ved et smukt landskab, en lokal skole og bydelscenter og et varieret udbud af boliger til alle – også socialt udsatte. Før de 35 nedslag blev etableret var byen opdelt i små enklaver, udfordret af kriminalitet og utryghed samt et nedslidt og konkurrenceudsat bydelscenter. Man ville derfor skabe bedre sammenhæng i byen – særligt omkring skolen og til fordel for alle aldersgrupper.

Til seminaret blev deltagerne præsenteret for en række af de forskellige nedslag, herunder ’Bølgepladsen’, som er det største nedslag i projektet, og en facilitet Lokale og Anlægsfonden har været med til at udvikle.

Bølgepladsen: Det aktive byliv med fokus på idræt og leg

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at Bølgepladsen har været en stor succes. Skolen bruger faciliteten i frikvarteret, og lærerne inddrager den som en del af undervisningen. Leg og idræt boomer, men det sker primært i skoletiden og knytter sig til de aktiviteter, der allerede foregår. I weekenden og udenfor skoletid er der derfor potentiale for at udvikle aktiviteterne yderligere.

Ådalen: De grønne rum og det rekreative byliv

Flere steder i Kokkedal har man arbejdet med at skabe rekreative muligheder og naturoplevelser med eksempelvis en gangbro og naturlegeplads for børn. Evalueringen viser, at initiativerne ikke har betydet, at der kommer flere mennesker gennem området, men at det er blevet en langt større æstetisk oplevelse – folk går tur med hunden, løber og udforsker dyrelivet i området.
Bydelscentret, Den hvide plads og Torvet: Det urbane byliv

Undersøgelsen viser, at det oprindelige fokus på kulturoplevelser og cafeliv er flyttet til at handle næsten udelukkende om sikkerhed og tryghed, fordi kriminalitet har været en stor udfordring. ’Isflagerne’ (som ses på billedet ovenfor) er et godt eksempel på et tryghedsskabende og kriminalpræventivt design – der er skabt uformelle sidde- og legemuligheder i et område, som før var en mørk og snæver passage. Udfordringer med butiksdød er dog ikke stoppet, og borgerne efterlyser flere opholdsmuligheder. Undersøgelsen peger derfor på, at de urbane kvaliteter skal gentænkes.

Om projektet 
’Klimatilpasning i Kokkedal’ er et eksempel på, hvordan en forstad kan vende et akut problem med oversvømmelser til en mulighed for at skabe en mere attraktiv bydel. Projektet løb fra 2011-2018 og er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Lokale og Anlægsfonden og en lang række andre fonde og aktører.

Læs mere her, hvor du kan få mere viden og downloade alle evalueringerne.

Film om klimatilpasningsprojektet

I filmen kan du opleve en række af nedslagene i Kokkedal.

Skip to content