Ny forskning: Hvad betyder brug af evidens og tværfaglig viden for design af idrætsanlæg?

Det undersøger et ph.d.-studie, som netop er blevet udgivet og har til formål at sætte mere fokus på samarbejdet mellem arkitekter og andre fagfolk, der arbejder med idræts- og motionsanlæg. Det er landskabsarkitekt, Mikkel Hjort, fra Institut for Idræt og Biomekanik, Active Living ved Syddansk Universitet, som står bag ph.d.-studiet.

Torsdag den 27. juni 2019.
Af: Anna Rex Wittig, faglig redaktør, Lokale og Anlægsfonden

”I mit forhenværende arbejde som landskabsarkitekt har jeg været involveret i flere projekter vedrørende idræts- og motionsfaciliteter. Hver gang havde jeg en fornemmelse af, at projekterne ikke nåede deres fulde potentiale. De overordnede visioner blev ikke opfyldt, fordi fokus var på æstetik og ikke på funktionalitet. Der var simpelthen mangel på tværfaglig viden i designprocessen. Derfor følte jeg, at der måtte være en måde at forbedre kvaliteten af fremtidige projekter på,” skriver landsksabarkitekt og ph.d.-forfatter Mikkel Hjort i forordet af sit ph.d.-projekt.  

Formålet var at undersøge, hvordan den nyeste forskning og tværfaglige viden kan bruges i designprocessen af nye motions- og idrætsanlæg.

Forventningen forud for undersøgelsen var, at hvis man bruger tværfaglig viden og evidens, når man designer nye idrætsfaciliteter, vil facilitetens funktionalitet for brugerne blive bedre.

Resultater
Den overordnede konklusion peger på tre ting, der skal ændres for at forbedre det tværlige samarbejde.

  1. Der skal være større fokus på brug af evidens for at fremme funktionaliteten af kommende anlæg til motion og idræt. For at forbedre dette er der brug for en metode, der kan forbedre det tværfaglige samarbejde.
  2. Tværfaglig viden skal inddrages på en systematisk måde i designprocessen.
  3. Designprocessen skal være transparent, så man kan dele og bruge den indsamlede viden i fremtidige projekter, der skal motivere brugerne til at være aktive gennem fysisk udfoldelse. Samlet vil det potentielt kunne bidrage til at øge folkesundheden gennem arkitekturen.

Titlen på det nye ph.d.-studie er ’Transparent designproces – inddragelse af evidens gennem tværfagligt samarbejde’.

Tre delstudier indgår i projektet, som undersøger forskellige områder af det tværfaglige samarbejde mellem arkitekter og andre fagfolk på idrætsområdet.

Baggrund
Baggrunden for projektet er, at forskning har vist, at fysisk inaktivitet er en af de største risikofaktorer for livsstilssygdomme. Derfor er byplanlæggere og arkitekter interesserede i at bidrage til at fremme folkesundheden, når de designer nye byrum og faciliteter til fysisk aktivitet.

Men det er ofte traditionelle tankemønstre, der er baggrund for udviklingsprocessen, og derfor er der behov for at udvikle nye og innovative designprocesser for at give bedre betingelser for at lave gode byggerier.

Skip to content