9 november bevillinger

Der faldt 9 bevillinger af, i den næstsidste måned i 2019, til det vi kalder mindre projekter.

Torsdag den 7. november 2019
Af: Ulf Elbrønd, Kommunikationskonsulent/visuel formidler, Lokale og Anlægsfonden

Det er muligt at få støtte til mindre projekter med en samlet etableringsudgift på mellem 150.000 kr. og 1.500.000 kr. Der kan gives op til en tredjedel af den samlede etableringsudgift i støtte. Dog højest 200.000 kr.

Lad os se på nogle af denne måneds projekter.

Aktivitetsbro ved Børsen i Sønderho, Fanø
Sønderho Havn Støtteforening, Fanø Kommune, ønsker at etablere en aktivitets- og oplevelsesbro ved Sønderho, i umiddelbar tilknytning til det primitive overdækkende mødested Børsen. Broen skal understøtte et væld af maritime aktiviteter, eksempelvis sejlads, havkajak, SUP mv. Broen skal være et møde- og samlingspunkt for lokalbefolkningen. Et udflugtssted for familier med børn, hvor der kan laves krible/krable aktiviteter i nærkontakt med vadehavets særlige natur, og hvor brugerne kan opleve vadehavets særlige naturfænomenerne og fuglelivet. Det er her børnene kommer i nærkontakt med vandet og mudderet, krabberne mv. Broen har også et formidlingslag, der skal formidle stedets historie og natur, herunder grundlaget for udpegning af Vadehavet til UNESCOs verdensarv.
Projektet er en forlængelse af en uddybning af en 5 km lang sejlrende fra Vadehavet til Sønderho. Den nye aktivitetsbro kommer således til at virke som en port til de maritime oplevelser i det omkringliggende vadehav. Broen består af et 28 meter langt broforløb, der skaber kontakt imellem land og vandflade, en 12 meter lang aktivitets- og oplevelsesplatform med integreret krible/kable repos, samt en 30 meter lang tværgående flydebro, der skaber mulighed for isætning, pause og fortøjning for alle aktiviteter på vandet. Flydebroen er helt nødvendig i et område med store tidevandsforskelle.
Projekt i alt 1.336.250 kr. Bevilliget beløb 200.000 kr.

Madpakkehus og naturfitness i Juelsminde Naturlegepark, Hedensted
Juelsminde legeparks Venner søger om støtte til at etablere et fælles mødested med madpakkehus, udsigtsplads, multibane, sceneområde og et aktivitetsområde i naturen. Formålet med projektet er at skabe et fælles møderum for byens borgere og for turister.
Projekt i alt 723.603 kr. Bevilliget beløb 200.000 kr.

Sløjfeparken i Blære, Vesthimmerland
Blære Multicenter, Vesthimmerland Kommune, ønsker at videreudvikle et udendørs aktivitets- og friluftsområde, der skal fungere som et almennyttigt møde- ogaktivitetssted.
Projektet rummer etablering af en 70 meter lang parkourbane og et bålhus med 3 integrerede shelters. Disse nye elementer skal supplere eksisterende multibane, sandbane (strandhåndbold og beachvolley) og madpakkehus.
Projekt i alt 505.584 kr. Bevilliget beløb 168.000 kr.

Se de resterende projekter her

Skip to content