23 fantastiske projekter opnår støtte i juni

Mere end 3,5 mio. kr. er blevet bevilliget til, det vi kalder ’mindre’ projekter. Navnet yder imidlertid ikke helt retfærdighed til den store indflydelse projekterne har i lokalområderne. Lad os se nærmere på en lille håndfuld af dem.

Onsdag den 12. juni 2019
Af: Ulf Elbrønd, visuel formidler, Lokale og Anlægsfonden

Aktivitetspladser i Funder, Silkeborg

Foreningen Aktivitet På Toppen i Funder, Silkeborg Kommune, ønsker at etablere 2 inspirerende aktivitetspladser, der kan danne gode rammer for udeliv, bevægelse, naturoplevelser, fællesskab og sociale aktiviteter for borgere i alle aldre i Funder, lidt uden for Silkeborg. Ambitionen er at aktivitetspladserne skal få langt flere til at komme ud i naturen og skoven, der omkranser områderne. Aktivitetspladserne placeres i forbindelse med allerede etablerede skovstier/rekreative stier, der gør områderne let tilgængelige og også opfordrer til at bevæge sig længere ind i naturområdet.

Indretning af de 2 aktivitetspladser udgør et samlet projekt, men det er kun udvalgte elementer på område 1, som kan opnå støtte for Lokale og Anlægsfonden. Det drejer sig om et kombineret multihus og bålhytte med bålplads og integrerede borde- og bænke samt en motorik- og aktivitetsbane, der både kan bruges til leg, motoriske udfordringer og motion. Herudover skal området rumme legeplads, boldspilsareal og hyggeområde med bl.a. musikinstrumenter i træ, naturfamiliespil, og ude-legekøkken.

Projekt i alt      851.275 kr.      Bevilliget beløb                          110.000 kr.

Streetbeton, Esbjerg

Esbjerg Skateforening (ESF), Esbjerg Kommune, ønsker at etablere et aktivitetsareal på 380 m2, der både kan understøtte skateaktiviteter (skateboard, scoot, inline og bmx) og samtidig være et naturligt samlingspunkt og opholdsområde. Arealet skal være et nyt fysisk samlings- og opholdssted for skaterne i Esbjerg og omegn og være med til at nedbryde grænserne mellem selvorganiserede og foreningsorganiserede aktiviteter.  Arealet skal give medlemmer og andre brugere (på alle niveauer) mulighed for at træne skate-disciplinen street.

Arealet ligger i umiddelbar tilknytning af Streetmekka Esbjerg, hvis overdækkede arealer vil understøtte nærværende områdes aktiviteter. Arealet er designet for at opfylde to komplementære formål, der understøtter henholdsvis ophold og aktivitet på området.

Arealets form og indhold er skabt med udgangspunkt i medlemmernes ønsker til arealet, der er udviklet og indsamlet på workshops. De erfarne skatepark-byggere fra FSR Beton, har med det udgangspunkt og et blik for ophold udformet et areal, der understøtter begge formål. Arealet opføres primært i beton og metal, da disse materialer har lang holdbarhed og kræver minimal vedligeholdelse. Arealet udformes med god plads og flade elementer. I udformningen er der taget udgangspunkt i, at begyndere kan prøve kræfter med elementerne, men arealet tilgodeser også den mere øvede med ”klassiske” skate-elementer. Arealet bidrager til, at foreningen i højere grad kan udbyde aktiviteter til begyndere og børn, så de øvede har mulighed for at ”formidle” skate-kulturen videre til næste generation.

Med sit flade og åbne design vil foreningens nye areal være et supplement til de eksisterende faciliteter i Streetmekka og dermed skabe rum for nye udøvere – herunder begyndere – med andre præferencer (street).

Projekt i alt      940.425 kr.      Bevilliget beløb                          200.000 kr.

Kajakhuse Udbyhøj Havn – Plads til succes, Mariagerfjord

Kajakklubben i Foreningen Udbyhøj Havn, Mariagerfjord Kommune, ønsker at etablere 2 kajakhuse på i alt 48m2, hvor der er plads til klubbens medlemmer og kajakker. Husene skal styrke det lokale fællesskab og give flere borgere et sundt og økonomisk overkommeligt tilbud til motion, samvær og fantastiske oplevelser i naturen.

Husene skal samlet set rumme plads til både ophold, reparationsaktiviteter og udstyr. Der skal være borde og stole, opslagstavle til søkort, logbog mm. Og der bliver plads til at klubbens medlemmer kan mødes og være sammen om vedligeholdelse og reparation af kajakkerne og turplanlægning over en kop kaffe. På de dage hvor vejret ikke er til kajak sejlads, vil de nye huse skabe et mødested for medlemmerne, hvor de kan mødes og være i ly for regn og vind.

Projektet tager afsæt i en stor vækst i foreningens medlemstal, der betyder at foreningens nuværende rammer ikke længere kan understøtte et aktivt foreningsliv, med plads til socialt samvær og kajakaktivitet.

Projekt i alt      330.587 kr.      Bevilliget beløb                          110.195 kr.

Se listen med navnene på de resterende projekter og læs mere om dem her:

– Skovprojekt Nørlem, Lemvig

– Klejtrup Friluftsbad, Viborg

– Leg og bevægelsespark Hvalpsund Havn, Vesthimmerland

– Udendørs Klatrevæg, Skovlunde, Ballerup

– Aktivitetsbygning, KFUM Spejderne, Hyllinge, Næstved

– Multihus med multibane på Hvalsø stadion, Lejre

– Opholdsfaciliteter ved Nørreåen, Ålum, Randers

– Aktiovitetsområde med Børneskov i Ydby, Thisted

– Bålhus m shelter, Brønderslev

– Glarborgen, Jammerbugt

– Center for spejder- og naturaktiviteter i Bakkely Skov, Vemmelev., Slagelse

– LOOP : Food Lab, Aarhus

– On Non-Binary Architecture: Building Together a Pavilion for Unicorny Camp (Dyreskuepladsen, Roskilde)

– Madpakkehus på landingspladsen i Lildstrand, Thisted

– Museumsbygning i Vissenbjerg, Assens

– Bålhytte med shelter, Gentofte

– Modernisering af Foreningslokale, Skt Klemenshallen, Odense S

– Aktivitetzone Gentofte LIV, Gentofte

– Lind Outdoor, Herning

Skip to content