Fra kommuneskole til kreativt workspace.

Lokale og Anlægsfondens Kulturteam har været en tur i London og besøge en række faciliteter, som er opstået ved at ombygge og omdanne bygninger og derved skabe nye mødesteder. Første stop på vejen er hos det multikreative kollektiv Assemble, der har omdannet en tidligere kommuneskole til det kreative workspace: Sugarhouse Studios.

Torsdag den 10. oktober 2019
Af Line Dangkel Jacobsen, kommunikationskonsulent i Lokale og Anlægsfonden. 

I en gammel nedlagt kommuneskole i det sydlige London, nærmere betegnet Bermondsey, ligger det kreative workspace Sugarhouse Studio. Studiet drives af det multikreative kollektive, Assemble, der arbejder med og gennem arkitektur, design og kunst. Visionen for stedet er at give plads til at kunstnere, designere og fabrikanter kan skabe på tværs af faglighed og praksis og dermed inspirere og dele ved brug af fælles faciliteter.

Assemble opstod i 2010 under et byg-selv projekt og har lige siden gennem prisvindende og kooperative projekter stået for diversitet og høj kvalitet. De har gennem det byggede, det social og research-baseret arbejde i forskellige skalaer medvirket til at byrum er opstået og har åbnet sig op.

De arbejder med udstilling, møbler, leg, selvbyg, planlægning, parker, design, bolig, opholdsrum, offentlige rum og bygninger, så der er god spredning på opgaverne. Assemble har mange forskelligartet projekter, nogle strækker sig over flere år og andre over en forholdsvis kort periode på et par uger. Af spændende og nævneværdige projekter er den offentlig byggelegeplads på Baltic Street i øst Glasgow, et omfangsrigt keramikmosaikværk i metroen ved Clay Station, samt udvikling og funktionalitetsoptimering af Art Academy London.

I Sugarhouse Studios har Assemble værtsrollen men deler faciliteten med en masse forskellige designere, håndværkere, fabrikanter og kunstnere, alle med egne værksteder samt flere dele- og fællesfaciliteter. Fordelingen betyder at et hav af nye projekter løbende bliver skudt i gang, både i eget regi med også på tværs af de forskellige fagkompetencer som findes i workspacet.

The New School of Funiture Making. 
Assemble arbejder bevidst med flydende overgange hvor det professionelle miljø og amatørmiljøet møder hinanden og udfolder sig sammen. Det oplever man i værkstedet The New School Of Furniture Making hvor møbelsnedkeren Emma Leslie inviterer indenfor.
Hun er i gang med at lave en stol og har spændt et stykke træ op som skal blive til stolens ryg. Hun fortæller at hun ved siden af sit fag som møbelsnedker, også underviser i hvordan man laver en stol fra bunden af og at hun har valgt, at gøre det netop her i værkstedet. Holdet er overtegnet, der er venteliste og det er alt fra begyndere til øvede der deltager på hendes kurser.  

”Det fantastiske ved denne konstellation er netop, at amatøren møder den faglærte i en professionel ramme. Jeg bygger møbler på bestilling hele dagen og når klokken slår 18.00, så underviser jeg. I min undervisning lærer jeg fra mig, samtidig med at jeg introducerer til håndværkstraditionen, og det medvirker til en forståelse for faget”, fortæller møbelsnedkeren, Emma Leslie.

I værkstedet ved siden af står snedkeren James, han har lige langt sidste hånd på en stor smuk døbefont i egetræ, som senere i dag skal leveres til en af Londons store kirker. Om et par timer fyldes hans værksted af forældre og børn der sammen skal bygge skateboards af lamineret træ. Han viser reolen frem hvor der ligger 14 boards og venter. I dag skal der arbejde med finesserne på de mange boards, de skal slibes til og rettes af og næste gang skal de males. 

“Det interessante ved Sugarhouse Studios er, at de har fået skabt en faciliterende ramme at mødes i og det bliver meget tydeligt i aktiviteterne. Det er også modigt at de aktivt arbejder med grænsefeltet mellem amatøren og den professionelle og viser at de to ting ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Og så er det suverænt at de anvender huset så mange timer i døgnet, frem for at det står tomt”, siger Birgitte Carlsen, Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.  

Fra motorvejviadukt til artspace.
Assemble arbejder også med det midlertidige men de gør det altid med øje for kvalitet. Et godt eksempel på det er The Cineroleum som de skabte i 2010. Projektet var et eksperiment og en undersøgelse af hvordan man kan arbejde med at transformere forlade bygninger til levende og aktive byrum. I Storbritannien var der på daværende tidspunkt over 4000 tomme tankstationer og derfor var det relevant at gentænke genvandelsen af disse.
Derfor blev en lukket tankstation på Clerkenwell Road rammen for denne transformation og over en række uger skabte Assemble en midlertidig biograf af materialer af ganske høj kvalitet.

Et andet godt eksempel er Folly For a Flyover fra 2011, som var et uudnyttet rum under Hackney Wick, altså en motorvejviadukt som blev omdannet til et artvenue og nyt offentligt rum. I 9 uger indtog, brugte og involverede over 40.000 lokale samt kunstnere og besøgende fra hele London rummet, her deltog de i performance, talks, workshops, walks, teater og spisning.

”Assemble er inspirerende fordi de ser potentialerne i de rum og rammer, som fremstår overflødige for andre. Deres evne til at gentænkte og sidenhen transformere disse rum, giver spændende bud på hvordan man kan åbne op og skabe inkluderende og trygge rammer, som appellerer til mange og løfter et område,” siger Anna Hassel Arkitekt i Lokale og Anlægsfonden. 

Læringspunkter for fonden.
Det som har været interessant at se og møde hos Assemble, har været deres metode og tilgang til at gentænke rum og rammer. Både de rum og rammer som de selv arbejder og opholder sig i, men også de rum og rammer, som de gentænker og udvikler for andre.

Det er lykkedes Assemble at skabe en delefacilitet med Sugarhouse Studio, et faciliterende mødested hvor de har værtskabet og hvor projekter og samarbejder konstant opstår på tværs af fagligeheder og kompetencer. Det er stærkt at opleve hvordan de fysiske rammer påvirker aktiviteterne og skaber nye måder at være sammen på for stedets brugere. Den åbne værkstedfunktion hos fx The New School Of Furniture Making betyder også, at huset bruges i mange flere timer i døgnet. 

Desuden er har Assemble mange gode bud på, hvordan man kan arbejde med det midlertidige samtidig med at kvaliteten forbliver høj. Og så er deres metode med at gentænker genanvende og omdanne eksisterende rum og rammer i stedet for at bygge nyt, enormt bæredygtig, inspirerende og moderne og meget svær ikke at ikke at lade sig inspirere af. 

 

Skip to content