7 anbefalinger til at bygge gode shelters

Vandre-, cykel- og kajakruter tæt på shelterpladsen, i smukke omgivelser, gerne tæt på havet og med mulighed for forhåndsbooking er blandt de råd, ny forskning fra SDU om shelterfrilufsliv peger på. Se de 7 anbefalinger og eksempler fra Lokale og Anlægsfonden på shelterfaciliteter.

Fredag den 1. november, 2019
Af: Anna Rex Wittig, faglig redaktør, Lokale og Anlægsfonden1.

Shelterpladser bør placeres strategisk i forhold til den rekreative infrastruktur i området. De kan indgå som en del af andre rekreative tilbud for at tilgodese forskellige brugere. For erfarne shelterbrugere er det attraktivt med vandre-, cykel- eller kajakruter i nærheden. Hvis man vil tilgodese familier med børn og mindre erfarne brugere bør pladserne ligge i nærheden af hinanden og gerne tæt på offentlig transport, så korte udflugter og dagsture er muligt.

 

2.

Sørg for adgang til toilet, drikkevand, skraldespand, siddepladser, bålplads og brænde. Det er især vigtigt for familier og mindre erfarne brugere. Mens mere primitive shelterpladser tiltaler erfarne shelterbrugere.

 

3. 


Shelterpladser kan med fordel bestå af både moderne og traditionelle shelters, da de forskellige typer af shelters tilgodeser flere brugere og behov. Familier med børn og uerfarne brugere foretrækker moderne shelters, mens traditionelle shelters er populære blandt vennegrupper og erfarne brugere.

4.


Shelterbrugere er generelt orienteret mod egen gruppe og de fleste ønsker ikke samvær med andre besøgende. Det er derfor en god idé at indrette shelterpladser med mindre sociale rum, f.eks. ved at placere de enkelte shelters, så de fungerer som adskilte og mere private enheder. LOAanbefaling: Skal pladsen primært bruges af større grupper (skoler, institutioner, spejdergrupper mv.) kan man med fordel placere shelterne, så der skabes et fælles socialt rum mellem shelterne.

5.


Pladsernes tilbud af oplevelser, sheltertyper, faciliteter og beliggenhed bør formidles online, så̊ brugerne nemt kan overskue de rekreative muligheder. De pladser, der er særligt egnet til udvalgte brugergrupper, fx familier, handicappede eller nye shelterbrugere, bør formidles målrettet. Forhåndsbooking er attraktivt for mange, men et mindre antal shelters kan med fordel friholdes fra bookingordningen for at tilgodese spontan brug.

6.

Der er stor forskel på brugernes behov for tilgængelighed. Hvis man vil tilgodese familier og uerfarne brugere kan shelterpladser med fordel placeres med let adgang til parkering, da bilkørsel er den meste udbredte transportform for denne brugergrupper. De erfarne brugere fortrækker derimod shelterpladser, der er mere utilgængelige og fri for motoriseret færdsel.

7.

Shelters bør placeres i rolige og smukke omgivelser og gerne i nærheden af havet, da det tiltaler mange brugere. Familier med børn foretrækker især omgivelser med udfordrende aktiviteter og leg i naturen – leg på skrænter, i træer, på stammer eller i vandløb og åer.

Skip to content