Strategiføljeton #3: FN’s Verdensmål og LOA

Lokale og Anlægsfonden løfter barren og har en ambition om, at fondens projekter også skal være med til at understøtte FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi løber ikke efter alle målene men har særligt fokus på syv af de sytten mål. Og vi er ganske bevidste om risikoen for at blive klandret for ”greenwashing”.

Af: Jens G. Friis, kommunikationsrådgiver, Lokale og Anlægsfonden
Onsdag den 4. december 2018 

Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. De godkendte nemlig de såkaldte 17 Verdensmål* for en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal række frem mod 2030.

17 mål 169 meget konkrete delmål
De 17 Verdensmål har 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, sikre anstændige jobs og en mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer også på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmål som pejlemærke
Baggrunden for at Lokale og Anlægsfonden har valgt at bruge FN’s mål som pejlemærke er dels, at vi er optaget af bæredygtige løsninger og dels, at vi har en problembaseret tilgang. Populært sagt starter vi med at spørge ansøgeren: ”Hvad er dit problem?” Med problem mener vi både det meget konkrete problem, men vi spørger også om, hvordan de relaterer sig til aktuelle problemer i samfundet.

Dernæst vil vi sammen med ansøger og evt. andre stakeholders se på problemstillingerne og det konkrete projekt; og i fælleskab vurdere, hvorvidt idéen også kan være med til at understøtte et eller flere af Verdensmålene. Det kan lyde ambitiøst, og det er det også, men vi tror, det er nødvendigt, såfremt Verdensmålene for alvor skal ud over rampen, og det ser vi også som en del af vores forpligtigelse som en selvejende institution under Kulturministeriet. Ganske enkelt fordi Verdensmålene også er med til at løse problemer.

LOA’s mål
I forhold til de 17 mål har vi særligt fokus på mål nummer 4, 5, 6, 11, 12, 13 og 17, fordi de giver mest mening i forhold til Lokale og Anlægsfondens arbejdsområder. Særligt dog mål 11 og 12.

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industriel innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskab for handling

Ganske mange af målene har et særligt fokus på udfordringer i forhold til udviklingslandene, hvilket giver rigtig god mening, men ikke nødvendigvis i relation til Lokale og Anlægsfondens primære virke. Du kan læse mere om de FN’s Verdensmål og baggrunden for dem her.

Greenwashing…
Før andre eventuelt vil klandre os for blot at hoppe på ”greenwashing-bølgen”, vil vi gerne indrømme: Ja, det gør vi måske også. Men det afgørende for os er dog, at vi går ombord i Verdensmålene med en oprigtig intention om at være med til at løfte Verdensmålene udover rampen; velvidende at det er svært konkret at måle hvilke indsatser, der rykker. Som Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden siger: ”Det handler om at vi hele tiden strækker os ekstra med Verdensmålene for øje.”

For de uindviede er ”greenwashing” et af den mange nye buzzword, og betyder ”grøn marketing”, hvor man som organisation måske mere markedsfører sig som ”grøn” end man indretter sig på at være reel grøn i sine tiltag.

I et kommende nyhedsbrev går vi ombord i, hvordan vi i LOA ser på den problembaserede tilgang, som vi har valgt at kalde ”Problembaseret filantropi”.

* Kilde: www.verdensmaalene.dk

Skip to content