I juni måned bevilligede Lokale og Anlægsfonden støtte til 38 ’mindre’ projekter.

Det er med stor glæde og forventning, at Lokale og Anlægsfonden har bevilliget næsten 6,4 mio. kr. i støtte til en masse spændende ’mindre’ projekter landet over.

Torsdag den 26. juni 2018
Af: Ulf Elbrønd, Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden støtter årligt rigtigt mange projekter der har et samlet etableringsbudget på maks. 1,5 mio. kr. Disse projekter spænder utroligt vidt fra udstillingslokaler til veteranbiler, en regional klatrefacilitet i Hillerød, til et nyt klubhus til Nordjysk Islandshesteforening HEKLA og Stenaldercenter Ertebølle i Vesthimmerland.

Men hvad gør dem til modtagere af Lokale og Anlægsfondens støtte? 

HEKLA, den nordjyske Islandshesteforening får støtte til det nye klubhus, som skal være et fælles samlingssted for foreningens daglige aktiviteter, klubaftener, fællesspisning og ophold for foreningens medlemmer – et mødested der vil inkludere og invitere.

Det samme gør sig gældende for Gadevang Klatreklub, i folkemunde GAK’s ønske om at ombygge en ’gammel’ og klassisk gymnastiksal til en boulderklub, der skal fungere som et sportsligt-, fagligt- og socialt værested. Der skal være mulighed for at benytte klubben alene, på hold, organiseret eller selvorganiseret. – det er et samlende mødested.

For at komme en stor del af spektret rundt, vil vi også fremhæve Stenaldercenter Ertebølles ønske om at etablere et udendørs oplevelses- og kulturarvsformidlende landskab i forlængelse af centret. Et stisystem mellem de forskellige værksteder, skal sørge for god adgang for alle. Derved kan alle prøve kræfter med stammebådsbygning, skindbearbejdning, bopladsbygning osv. – sådan bliver danmarkshistorien for alle.

Disse projekter er kun tre ud af 38 støttede projekter her i juni måned. Du kan læse beskrivelser af de resterende 35 her.

Skip to content