Ny viden skal styrke fritidslivet på Færøerne

Lokale og Anlægsfonden er netop vendt hjem fra Færøerne, hvor behovet for at se nærmere på idræts- og kulturvanerne er stort, hvis det skal blomstre i fremtiden.

Torsdag den 28. august 2018
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden.

På et af Færøernes smukkeste naturspots har en kunstgræsbane fået plads – med udsigt til fjorden og den barske natur som ramme. Men vi mangler viden om, hvordan den og andre faciliteter på Færøerne bliver brugt, og hvilke former for idræt befolkning dyrker i fritiden. Det har udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, Jakob Færch, været på Færøerne for at sætte fokus på.

”Formålet med turen var at samle de færøske organisationer og kommuner, som arbejder med aktiviteter og faciliteter på fritidsområdet. Når vi udvikler faciliteter til fritidslivet, er det rigtig vigtigt at have aktuel viden om motions- og idrætsvanerne, for der viser sig jo både potentialer og udfordringer, man kan arbejde med. Det presser sig lidt på med Færøerne, fordi vi over de senere år har støttet flere rigtig store projekter, men man har faktisk aldrig nogensinde lavet en tilbundsgående undersøgelse,” forklarer Jakob Færch fra Lokale og Anlægsfondens Team Aktivt Udeliv.


Kunsgræsbane i byen Eidi på Færøerne. (Foto: Maja Pilgaard)

Derfor har Lokale og Anlægsfonden nu sammen med Idrættens Analyseinstitut (Idan) en ny undersøgelse i støbeskeen, som skal give mere viden om befolkningens fritidsvaner på Færøerne.

”Færøerne har en barsk historie. Rekreative fritidsaktiviteter er først for alvor ved at få vind i sejlene, og derfor kan det netop nu give stor værdi for både kommuner og foreningsliv at få skabt et vidensgrundlag for strategiske fremadrettede beslutninger på idræts-, ungdoms- og aftenskoleområdet. Fritidslivet i Færøerne har et stort potentiale, som vi med ny faktuel viden kan udfordre og realisere,” siger Maja Pilgaard, konstitueret direktør i Idrættens Analyseinstitut.

Udover Lokale og Anlægsfonden deltog Idan, kommunerepræsentanter, Det Færøske Idrætsforbund, Færøernes Ungdomsråd og Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Kultur for at diskutere behovet for mere viden.

Mere viden skal give flere mødesteder
Idrættens Analyseinstitut lavede i 2015 en undersøgelse af idrætten i Grønland blandt børn, unge og voksne og kortlagde også idrætsfaciliteterne. Lokale og Anlægsfonden bevilgede dengang 10 millioner til at understøtte den særlige natur med nye mødesteder til fritidslivet i Grønland. Målet er også at løfte potentialerne på Færøerne.

”Der var rigtig stor interesse på Færøerne – ikke kun på idrætsområdet, men også på kulturområdet med aftenskoleaktivitet og blandt ungdomsorganisationerne. Undersøgelsen fra Grønland viser, at der tidligere har været rigtig mange myter om, hvordan idrætsdeltagelsen ser ud. Så vi har brug for et datagrundlag for at blive klogere på, hvad det er for en unik kultur og historie, der er på Færøerne, og hvordan kan vi være med til at hjælpe den på vej,” siger Jakob Færch.

Udover at Lokale og Anlægsfonden gerne vil understøtte mere viden om fritidslivet på Færøerne, vil Idan og LOA indgå i en udviklingsproces med de lokale aktører på tværs af kommunerne, hvis det lykkes at skaffe finansiering til undersøgelsen af Færøernes idræts- og kulturvaner. 


Gymnastikhal i Runavik, som Lokale og Anlægsfonden har støttet. Se flere billeder her. (Foto: Maja Pilgaard)

 

Skip to content