Videointerview: Ny forskning vil løfte samarbejdet mellem arkitekter og idrætsfagfolk

Er arkitekter og fagfolk fra idrætsområdet gode nok til tale sammen, når de skal udvikle og designe nye idrætsfaciliteter? Det ser et forskningsprojekt nærmere på med ph.d.-studerende og landskabsarkitekt Mikkel Hjort i spidsen, som netop har offentliggjort de første resultater.

Tirsdag den 15. maj 2018.
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

”Gennem mit arbejde som landskabsarkitekt så jeg, at arkitekter sjældent bruger evidens eller tværfaglig viden. Ofte baserer man sit design på erfaringer, man selv har gjort i tidligere designs, eller man kigger på projekter, som er magen til dem, man er i gang med at designe. På den korte bane er det selvfølgelig godt at kigge på lignende, vellykkede projekter, men hvis vi gerne vil ændre noget med arkitekturen, tror jeg, at vi bliver nødt til at inddrage viden fra andre fagområder,” forklarer Mikkel Hjort. 

Se videointerviewet med Mikkel Hjort, hvor han fortæller om sin forskning

 

Der er brug for mere viden om, hvordan den nyeste forskning bliver brugt i planlægningen af nye motions- og idrætsanlæg, og om det har positiv effekt på projekterne at bruge evidensbaseret design.

Det sætter et forskningsprojekt om planlægning af nye motions- og idrætsanlæg og brug af evidens i designprocessen fokus på. Det er Mikkel Hjort, landskabsarkitekt og ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Biomekanik, Active Living, Syddansk Universitet, som står bag projektet.

Ph.d.-projektet er bygget op omkring tre artikler, og den ene ’Design of Urban Public Spaces: Intent vs. Reality’ er netop er udgivet. Den handler om, hvordan det offentlige rum bliver brugt til idræt og rekreative aktiviteter af forskellige brugergrupper, og om brugen af evidens i designprocessen. Læs den her: Link

Mikkel Hjorts ph.d.-projekt forventes afsluttet i januar 2019.

Læs mere om baggrunden for Mikkel Hjorts forskning her

Skip to content