Lokale og Anlægsfondens internationale arbejde

I løbet af 2018 har vi besøgt flere lande i og uden for Europa – både for at dele ud af vores egne erfaringer med at skabe mødesteder til fritidslivet, men også for at få mere viden og søge inspiration i andre lande end Danmark. Få overblik her.

Torsdag den 30. august 2018
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler i Lokale og Anlægsfonden

Hvorfor er der behov for, at Lokale og Anlægsfonden rejser uden for landets grænser?

”I LOA har vi pligt til at holde os orienteret om initiativer rundt omkring i verden, der kan være til inspiration for danske bygherrer i sektoren. De internationale erfaringer bidrager også til vores rådgivning af danske bygherrer, og det er en fin lejlighed til at foretage et ”reality tjek” – altså hvordan ser verden på Danmark, og den måde vi adresserer vore udfordringer på? Og har de relevante synspunkter i forhold til den måde, vi arbejder på?,” forklarer Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfondens Team Idræt.

Hvad er det for en viden og erfaringer, som de udenlandske gæster især efterspørger hos LOA?

”Vi oplever stor interesse for selve institutionen og på den særlige akkumulering af viden, vi står for, men det er hele nationen, der får kredit for at have mod og visioner til at oprette en institution med fokus på innovation. Det kan nogle gange være en pointe ikke kun at formidle succeshistorierne, da mindre velstillede nationer kan have svært ved at relatere sig til disse. Det er en vigtig pointe, at udvikling også medfører fejlsatsninger,” siger Oliver Vanges.

_____________________________________________________

NEDENFOR ER ET UDVALG AF DE UDENLANDSKE ARRANGEMENTER OG INITIATIVER, LOKALE OG ANLÆGSFONDEN BIDRAGER TIL:

ISCA: Partner i projekt MOVEment Spaces

Lokale og Anlægsfonden indgår i et EU-partnerskabsprojekt, som ISCA (International Sport and Culture Association) står bag. Projektet skal fremme og forbedre faciliteter til fysisk aktivitet i byrum. Det gør de bl.a. ved at give de lokale aktører (eksempelvis græsrodsorganisationer) bedre ressourcer til at gennemføre fysiske aktivitetstiltag i byrummet i samarbejde med medarbejdere fra de byer, de indgår i.

Partnerskabet er sat sammen af kommunale repræsentanter fra fem udvalgte byer i Europa: Paris, Birmingham, Wroclaw, Plovdiv og Barcelona med en sportsorienteret græsrods-organisation fra hver af de fem byer og en ekspertgruppe bestående af tre organisationer, hvoraf Lokale og Anlægsfonden udgør den ene.

”Vores opgave er blandt andet at deltage i workshops, udvikle materiale, sparre på projekterne generelt, og så deltager vi i en award jury, hvor vi byder ind med vores konkrete erfaringer fra projekter,” forklarer Sidsel Hye-Knudsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

I den toårige projektperiode skal partnerne indsamle, dele og implementere god praksis, så flere folk er fysisk aktive i byens rum.


Til besøget i Birmingham med temaet: How major cities can assist citizens in adopting a more physically active urban lifestyle in a future facing increasing urbanization and pressure on open spaces

Følg med i det løbende arbejde her

ISCA Awards 2018: Åbent for nomineringer til den 10. september 2018.

_____________________________________________________

Paris

Idræt og bæredygtighed var på dagsordenen til en konference i Paris den 29.-30. maj med Frankrig som vært, hvor repræsentanter fra mindst 11 lande var samlet for at diskutere, hvordan vi kan skabe bæredygtige fritidsfaciliteter, der tager højde for de globale klima- og miljømæssige påvirkninger.

De 11 deltagende medlemslande var kendetegnet ved at have meget forskellige facilitetssituationer og udfordinger. Lokale og Anlægsfonden delte blandet andet ud af erfaringer fra følgende af vores projekter:

  • Vandplus: Rekreativ merværdi
  • Revitalisering af eksisterende bygninger, fx Streetmekka i Viborg
  • Rekreative lag som merværdi i tekniske anlæg, fx Rabalderparken i Roskilde og Amager BakkeSe mere om, hvad der gør eksempelprojekterne interessante, og hvilken problemstilling de tager fat på i billedgalleriet nederst på siden.

_____________________________________________________

Sofia 

Til et uformelt møde den 11.-12. juni 2018 deltog vi i sessionen, der handlede om fremtidig EU støtte til idrætsprojekter. Der er lagt op til en fordobling af det nuværende budget for støtte til idrætsprojekter og en forsimpling af ansøgnings- og afrapporteringsprocedurer.

Derudover deltog vi i konferencen ‘Sport as a tool for integration and bridge between tradition and innovation’.

_____________________________________________________

Melbourne

Lokale og Anlægsfondens udvilklingskonsulent Oliver Vanges deltog ved Australiens Natinal Sports Convention i to forskellige sessioner:

“Planning Models for Local Government, Sport, Health and Education to Collaborate and Optimise Participation and Facility Planning” under titlen “The Danish Approach to Strategies Built on Research and Priorities to Identify Non-Participation Trends” og “Data Mining and Insights into customer Interests and Activities” under titlen “Sport and Recreation facilties for the Future”.


Foto: M. Avellino

LOA mødtes også med bl.a. VicHealth med fokus på positive helbredseffekter af fysisk aktiv livsstil og derudover The New South Wales Sport Federation (SPORT NSW), som er paraplyorganisation for idrætsforeninger og -aktører i NSW.

 

Skip to content