Gode råd til at aktivere uderum

Faciliteten og rammerne kan ikke stå alene. Organisering af aktiviteter, den daglige drift og netværk er vigtige værktøjer til at skabe liv. Her kan du se en række råd om, hvordan man kan aktivere udendørs mødesteder.

Mandag den 16. april 2018
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Rammerne kan ikke stå alene, når man arbejder med aktivt udeliv. Aktiveringen af ude- og naturrum er centralt. Det er bl.a. vigtigt at overveje:

Organisering og aktivering af naturrum
Formidling af faciliteten

Events er en god måde at eksponere, hvad faciliteten kan.

Personbåret formidling er et stærkt værktøj – mund-til-mund metoden.

Hjemmesider, Facebook og digital formidling generelt.

Tilstedeværelsen af støttefaciliteter og drift 
Understøt at naturrummet kan rumme begivenheder som fx børnefødselsdage, madlavning mv. Det kan være med til at skabe liv og imødekomme, at der kommer flere forskellige brugere.


Vær opmærksom på, at der ikke er én brugergruppe, der sætter sig på faciliteten, men skab plads til flere. Overvej fx, hvordan man kan tiltrække familier, så det ikke kun er børn og unge, der kommer der.


Skab en kultur, hvor man passer på hinanden. Selvjustits – den moderne halinspektør-model.


Fokus på inklusion og pædagogiske værktøjer kan være afgørende for, om naturrummet bliver brugt.


Storskærme til fx skate og muligheden for at interagere med hinanden kan understøtte og give aktiviteten en ekstra dimension.

Samarbejdsrelationer med foreninger, skoler mv. i lokalområdet
Skab gode relationer med nærliggende foreninger og evt. samarbejde med skoler, så de har mulighed for at bruge naturrummet/faciliteten til undervisning i skolen. Det kan åbne op for, at børnene og de unge også kommer der, når de har fri.  

Vær åben for initiativer som fx sommerskole og åben skole aftaler. En måde at få fat i nye målgrupper på.

Samarbejde med lokale butikker kan åbne op for nye brugergenerationer.

Skip to content