Fire perspektiver på fremtidens mødested i naturen

En kommune, en forsker, en rollespilsforening og Lokale og Anlægsfondens udviklingskonsulent Jakob Færch gav ved Vejen-konferencen 2018 deres bud på, hvilke udfordringer det aktive udeliv står overfor, og hvordan fremtidens mødesteder ser ud i det fri. Se dem her.

Tirsdag den 1. maj 2018.
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden
Foto: Rollespilsforeningen Einherjerne

I en tidligere civil kommandobunker ved Vejen Idrætscenter har landevejscyklister, mountainbikere og skatere skabt et underjordisk fælles mødested med både værksteds- og klubfaciliteter.

Her var deltagere samlet til en workshop den 11. april 2018 til konferencen ’Idrættens største udfordringer VI’ i Vejen for at diskutere: Hvordan rykker vi aktiviteterne derude i naturen?

Skovrejsning som arena for mere aktivt udeliv og trailcentre som fremtidens udendørs fælles mødested var bl.a. på dagsorden – initiativer som Lokale og Anlægsfonden aktuelt arbejder med.

Men hvad sker der egentlig derude? Er noget i vækst? Kan naturen noget særligt i forhold til at skabe aktivitet? Det gav fire eksperter deres perspektiv på til workshoppen.
___________________________________________________________________________________

Lokale og Anlægsfondens perspektiv: Jakob Færch, udviklingskonsulent i Team Aktivt Udeliv

Naturen er voksne danskeres foretrukne arena til motion, men det er især de voksne, der er aktive udendørs. Hvordan får vi børnene mere ud i det fri?Der foregår mange forskellige aktiviteter i naturen. Det peger på, at man skal skabe mulighed for flere forskellige aktiviteter i stedet for at lave ét anlæg til én type aktivitetUdendørsaktiviteter med lavt aktivitetsniveau kan fungere som introducerende aktivitet for fx udsatte grupper, og for dem som ikke føler sig hjemme i de klassiske idrætsgrene.

Hent Jakob Færchs oplæg her
___________________________________________________________________________________

Kommunens perspektiv: Jeppe Thøgersen, sektionsleder i Kultur, Fritid & Idræt, Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune arbejder strategisk med at skabe bedre mødesteder i naturen til outdoor aktiviteter og etablerer i fremtiden en række hotspots og mødesteder i naturen:

  • Søsportens Hus
  • Trailcenter
  • Bæredygtigt mountainbikespor
  • Bike Park (især for børn og unge)
  • Skatepark
  • By- og aktivitetspark
  • Renovering af Søbad

Ambitionen i Silkeborg Kommune er at gøre outdoorarenaerne til nye typer mødesteder for alle – med fokus på at inkludere dem, der ikke er medlem af en forening, og på at nytænke de klassiske naturprojekter, som typisk handler om at lære om og forstå naturen frem for at bruge den aktivt.

Hent Jeppe Thøgersens oplæg her
_______________________________________________________________________________

Foreningens perspektiv: Jesper Kristiansen, udviklingskonsulent i Dansk Center for Rollespil

Rollespil er en af de aktiviteter, som både børn og voksne prøver kræfter med i de danske skove. Et fællesskab kendetegnet ved en fælles, forpligtende og kreative fortælling, som har haft succes med at introducere inaktive til en anden form for aktivitet og inkludere dem, der har det svært. Omkring 14.000 i alderen 15-19 år udøver rollespil.

Men det stiller krav til rammerne i skoven, så hvordan designer vi skoven til rollespil? Og hvordan kan eksisterende skove og skovrejsningsinitiativer understøtte rollespillernes behov?

En konkret udfordring for rollespillerne er, at de mangler basisfaciliteter, og det tager lang tid at sætte en kulisse op i skoven til rollespil. Det betyder, at udøverne falder fra, og tiden til at udøve rollespillet er mindre.

Hvad er vigtigt, når vi designer skoven til rollespil?

Skoven skal være interessant med uforudsigelige elementerTerrænforskel, tæt bevoksning og forskellige beplantningstyperBålplads, borde-bænke sæt, multihus med toiletter mv. så man undgår at bruge meget energi på selv at sætte det op til rollespilsarrangementerSmå hemmelige steder som folk kan opdage undervejs (kan også være interessante for andre brugergrupper: Fx familien på tur)Elementer i terrænet der giver anslag til en historieEn neutral og inspirerende arena med mulighed for selv at forme miljøet afhængigt af kulissen, der ønskes

Hent Jesper Kristiansens oplæg her
Se også et videointerview her
_________________________________________________________________________________

Forskerens perspektiv: Søren Andkjær, Lektor, ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Forskning viser, at børn og unge bruger naturen langt mindre end tidligere – det gælder især piger. Samtidig er en række positive effekter af naturen i form af sundhed, motorik, sociale færdigheder mv. dokumenteret.

Hvad gør vi ved det? Vi kan gøre nogle strukturelle ændringer og tiltag i naturen. Derfor er forskningsinitiativet NatureMoves sat i værk, som undersøger børn og unges hverdagsfriluftsliv. Vigtige pointer fra NatureMoves-forskningen:

Hvad er et godt socialt mødesteder derude for børn og unge?

Muligheden for at være social i naturen er det allervigtigsteNærhed og tilgængelighedOplevelsen af naturen som et frirum (pusterummet)Motiverende og spændende og udfordrende aktiviteter – de små vil lege og de store er mere optaget af at få motionEjerskab og medbestemmelse til stedet

Hent Søren Andkjærs oplæg her 

Se også Lokale og Anlægsfondens 8 pointer om børn og unges aktive udeliv, som er baseret på NatureMoves projektet

Skip to content