Fem nye trailcentre er i tæt dialog med skovens brugere

Løbere, ryttere, mountainbikere og vandrere er blandt den brede skare af skovens motionister, som er med til at udvikle fem nye trailcentre – et mødested i naturen der skal understøtte det aktive udeliv. Vi har talt med de fem bygherrer for trailcentrene.

Tirsdag den 15. maj 2018
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler, Lokale og Anlægsfonden

Der er stigende interesse for at være aktiv i naturen, men der mangler faciliteter, der eksempelvis kan understøtte mountainbikerenes behov for at vaske cyklen efter en tur i mudderet, give vandrene ly og læ til en kaffepause og skabe relationer på tværs af både selvorganiserede og lokale foreninger.

Derfor er Lokale og Anlægsfonden gået sammen med Danmarks Idrætsforbud (DIF) om fem trailcentre, som skal understøtte at både nuværende og nye brugeres kan mødes i naturen og være aktive i det fri. De fem trailcentre vil være placeret i Svendborg, Silkeborg, Kolding, Skanderborg og på Bornholm.

Brugerinvolvering og det lokale behov er en vigtig del af udviklingsprocessen for de kommende trailcentrene. Vi har talt med de fem bygherrers forventninger til projektet:

Hvordan er det at arbejde med brugerinddragelse i processen?
”Vi kan godt sidde herinde på forvaltningen og have alle mulige fine tanker om, at trailcentret skal have nogle særlige funktioner, men hvis det ikke er dét, brugerne vil have. Så vi synes faktisk, det er enormt vigtigt at arbejde med brugerinddragelse for at give noget ejerskab til brugerne, sikre at huset bliver brugt, og at det virkelig matcher med det, vores brugere og foreningslivet gerne vil have.” – Anders Christian Larsen, Idræts- og Fritidskonsulent, Silkeborg Kommune

Hvad er det for et behov, trailcentret skal løse lokalt?
”Vi har i halvandet år haft gang i etableringen af bl.a. nogle mountainbikespor i Almindingen, og i forvejen er Almindingen og især området omkring Rytterknægten og Harreløberen lokations, vi har i sigte i forhold til trailcentret. De bliver brugt rigtig meget af mountainbikere, løbere, folk til hest, vandrere og til udflugtsture og skoler, så vi ser meget frem til, at sådan et trailcenter vil styrke, forbedre og udvikle mulighederne for, at endnu flere kommer ud og dyrker idræt og motion og bare er i naturen.” – Lars Albæk, projektleder i Naturstyrelsen, Bornholm.

”Fælles for de her klubber og foreninger, der bruger skoven, er, at de sådan set ikke har nogen bygningsfacilitet. At vi får en facilitet møder et behov for dels, at man internt i en klub bare kan mødes før eller efter træning, men også at man kan møde de andre, der bruger de samme arealer. Vi har et Facebookforum, men ellers har vi ikke noget sted, vi mødes fysisk, andet end at vi møder hinanden på løst og fast i skoven. Så det ville være rigtig, rigtig fint at have et fysisk mødested i form af et trailcenter, hvor man kan møde sine egne klubkammerater og møde andre, der bruger skoven.” – Rico Busk, næsteformand, Svendborg MTB Klub.

Hvilke brugere håber I at kunne tiltrække?
”Noget af det, vi gerne vil bruge trailcentret til, er jo, at vi håber på brug i dagtimerne. Det gælder foreninger og selvorganiserede, men vi håber også at kunne bruge det i forhold til institutioner, skoler og på sundhedsområdet. Vi vil jo rigtig gerne udnytte det til også at forebygge på sundhedsområdet og arbejde på tværs – også i kommunen og se muligheder i flere brugergrupper. Vi har flere forskellige brugere, der bruger naturen som rehabilitering, og der ville trailcentret jo være et oplagt sted. ” – Mona Bruun Enevoldsen, fritidskonsulent, Kolding Kommune

”De brugere vi, selv kunne komme i tanke om, har vi jo henvendt os til i forbindelse med workshoppen. Det er både organiserede og mindre organiserede grupper – facebookgrupper, enkeltpersoner, der har været ude at cykle eller gå, og som vi er stødt på. Vi har ikke snakket så meget om, hvem der ellers måtte være, og det er jo lidt interessant – der er mange, der kører til området for at dyrke de her udendørs – især ekstremaktiviteter, og det er jo ikke nogen vi kender, men vi ved, at området er interessant for dem.” – Trine Jørgensen, Kultur og Fritidskonsulent, Skanderborg Kommune. 

Hvad forventer I samspillet mellem de selvorganiserede brugere og foreninger vil give?
”Vi har talt meget om det organiserede overfor det selvorganiserede – at vi også gerne vil have at huset bliver en katalysator for mødet mellem dem, der bare løber eller cykler selvorganiseret, og så dem der gør det i en forening. Måske kunne det gavne foreningslivet, at man den vej skabte et mødested for både foreninger og selvorganiserede. Så hele det her med at lave et samlingssted og få skabt noget centralt har været vores fokus. ” – Anders Christian Larsen, Idræts- og Fritidskonsulent, Silkeborg Kommune.

Skip to content