Det gode liv på landet

Landsbyklynger er det nye sort derude på landet og er kort fortalt en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer i det ganske land

Mandag den 16. april 2018.
Af: Jens G. Friis, Kommunikationsrådgiver, Lokale og Anlægsfonden

Målet er at vise nye veje til, hvordan Landsbyklynger som samarbejdsmodel kan skabe grundlag for det gode liv på landet, hvor der faktisk bor i omegnen af 1.2 millioner mennesker.

Drivkraften i det gode samarbejde er dem, vi alle kender – ildsjælene. Der findes ikke den landsby i kongeriget, der ikke i løbet af et splitsekund kan sætte navn på de lokale ildsjæle. Dem, der lige får banket en spejderhytte op, restaureret det gamle forsamlingshus, hanket op i (lands)byens ungdom eller får organiseret en indsamling til et nyt lokalt projekt. De er der i selv den mindste landsby, og deres hjerter banker for landsbyen og for at skabe aktivitet, fællesskaber og nærvær i selvsamme by. Nogle gange er det dog op ad bakke for de kære ildsjæle. Der kan være lang vej fra tanke til handling; og nu er der hjælp at hente – muligvis fra nabolandsbyen, der måske tumler med samme tanker og idéer.

Fokus på fællesskaber
En af grundtankerne bag Landsbyklynger som koncept er nemlig at dele – dele den gode idé og give hinanden inspiration til det gode liv – ikke bare i egen landsby, men også gerne i de omkringliggende landsbyer, der på den måde kan mødes i en … ja landsbyklynge for at videreudvikle de gode idéer om nye fælleskaber.

Lokale og Anlægsfonden er en af tre partnere og initiativtagere til ”Projekt Landsbyklynger”. De to øvrige er Realdania og DGI. Partnerskabets overordnede tese er, at et klyngesamarbejde indeholder både sociale, økonomiske, kulturelle og selvopfattelsesmæssige potentialer. Udgangspunktet for projekt Landsbyklynger er en overordnet hypotese om, at landsbyer står stærkere, når de står sammen.

Lokale og Anlægsfonden som inspirator
– Helt grundlæggende ser vi vores rolle som faciliterende fødselshjælper og inspirator, der kan understøtte de lokale ildsjæle – blandt andet med at skabe en fælles vision for klyngen. Derfor vil vi gerne være med allerede i den indledende fase, fordi vi har masser af erfaringer at byde ind med fra vores arbejde med udvikling af blandt andet forsamlings- og kulturhuse i landdistrikterne, siger udviklingskonsulent Jens Øyås Møller fra Lokale og Anlægsfonden.

Foto: Jens Øyås Møller, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden.

– Ofte bliver de nye forsamlings- og kulturhuse jo landsbyens nye mødested, men i en klyngekontekst er udfordringen, at vi skal skabe nye mødesteder, der giver mening i hele klyngen, hvilket kræver en lidt anden tilgang, forklarer Jens Øyås Møller. Og her kan vi qua vores erfaringer stille anderledes typer af spørgsmål og udfordre idéerne – ikke for at skyde dem ned, men for at kvalificere dem, siger Jens Øyås og understreger afslutningsvis, at Lokale og Anlægsfonden fornemmeste opgave er at skabe mest mulig værdi for klyngens beboere, tilsat ”noget” de selvsamme beboere ikke troede, at de kunne. 

Skip to content