Ny bestyrelsesoversigt pr. 1. januar 2019

Carl Christian Ebbesen er genudpeget til formandsposten. Nels Petersen og Helle Friis Kristiansen er af kulturministeren udpeget til nye bestyrelsesmedlemmer. Hans Natorp er genvalgt.

Genbeskikket bestyrelsesformand, to nye bestyrelsesmedlemmer og et genbeskikket
Carl Christian Ebbesen er af kulturministeren genudpeget til formandsposten for Lokale og Anlægsfonden.

Nels Petersen og Helle Friis Kristiansen er af kulturministeren udpeget til nye bestyrelsesmedlemmer. Hans Natorp er blevet genudpeget.

Lokale og Anlægsfondens bestyrelse pr. 1. januar 2019:

  • Carl Christian Ebbesen, næstformand i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Gruppeformand for Dansk Folkeparti. Medlem af Økonomiudvalget og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Anne Mette Boye, lektor på Arkitektskolen i Aarhus og partner i Second City
  • Henriette Mygind Krempel, jurist i Voldgiftsnævnet
  • Lars Stentoft, direktør for Kultur og Udvikling i Viborg Kommune
  • Hans Natorp, næstformand for Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse
  • Nels Petersen, næstformand for DGI’s bestyrelse
  • Helle Friis Kristiansen, medlem af Dansk Firmaidrætsforbunds bestyrelse

 To tidligere medlemmer fratræder:

  • Nels Petersen erstatter Charlotte Bach Thomassen – udpeget af DGI
  • Helle Friis Kristiansen erstatter Peder Bisgaard – udpeget af Dansk Firmaidrætsforbund
Skip to content