Projekt gav liv til fælles kultur og idræt i Idom-Råsted

I 2006 bevilgede Lokale og Anlægsfonden støtte til to landsbyers drøm om et fælles samlingssted. Efter udviklingsproces og finansiering af byggeriet, blev Idræts- og kulturcenteret Plexus i Idom-Råsted åbnet i 2008 og har dermed nu nogle år på bagen. Vi stiller spørgsmålet om det lykkedes at forene de to byers borgere i et nyt samlingssted.

For 10 år siden bevilgede Lokale og Anlægsfonden 3,9 mio. kr. i støtte til to landsbyers fælles drøm om idræts- og kulturcenteret  Plexus. Forud for bevillingen var fonden involveret i en ambitiøs projektudvikling, der tog fat på at forandre Idom og Råsteds fælles idrætshal fra 1977 til et aktivt og kulturelt mødested, der kunne dække de lokale behov for idræt, kultur, børnepasning og indkøb af dagligvarer.

Målet var, at Plexus skulle være stedet at gå hen for alle borgere i de to landsbyer i Holstebro Kommune uanset om ærindet var børnepasning, foreningsidræt, selvorganiseret idræt, fitness, lokal revy, filmforevisning, korsang, foredrag, private fester, konferencer eller indkøbene til aftensmaden.

Men lykkedes det?

Det spørgsmål stillede vi til Henrik Fisker Akstrup, der er medlem af forretningsudvalget i Plexus.

”Omsætningen i Plexus er vokset med 4-500 procent siden starten i 2008. Vi omsætter i år for 6 mio. kr. Vi har haft en dygtig centerleder, der har været dygtig til det kommercielle med store koncerter og konferencer,” fortæller Henrik Fisker Akstrup.

Foyer.

De store koncerter sælger nemt over 450 billetter. Hver gang. Hvilket er mange i et område med 1.000 indbyggere inklusiv opland. Plexus er et usædvanligt eksempel på et foreningsstyret idræts- og kulturcenter, der forstår at tjene penge. Centerlederen i Plexus står til ansvar for et forretningsudvalg med repræsentanter fra de mange foreninger og frivillige ildsjæle i området, og overskuddet i Plexus skal gå tilbage til det lokale fællesskab. Så pengene, Plexus tjener, er ikke formålet. Det er et middel, der bliver brugt til at styrke foreningslivet.

”Der er rigtigt godt gang i de foreninger, hvor vi mødes til foredrag og musik. Her er det lykkedes at samle borgerne fra Idom og Råsted, der før Plexus åbnede i 2008, samledes hver for sig i to sognegårde, der nu er lukket. Vi mødes også ofte til fællesspisninger i Plexus. I Råsted, hvor jeg selv bor, er der en golfklub, og den bruger golfspillerne meget, men dem ser vi også til de store koncerter i Plexus,” siger Henrik Fisker Akstrup.

Dagligvarebutik.

Plexus har vakt opmærksomhed på grund af kombinationen af foreningsidræt og kulturforeninger blandet med en dagligvarebutik, børnepasning, køkken med mad-ud-af-huset og større kommercielle koncerter. Idom-Råsted blev i 2009 kåret som Årets Landsby i Danmark bl.a. på grund af succésen med Plexus.

Der kommer nye beboere til området og børnetallet er stigende for første gang i mange år. Måske er der en sammenhæng mellem lokalområdets popularitet og de mange begivenheder i Plexus. Idom-Råsted er dog generelt ikke et søvnigt sted, men et område, hvor der sker mange usædvanlige ting, der virker tiltrækkende. Borgerforeningen forsøger sig eksempelvis med et partnerskab om et vindmølleprojekt, hvor et fremtidigt overskud skal bruges på byernes foreningsliv.

Variationen af tilbud i Plexus var nytænkende i 2008, og den vedvarende opmærksomhed fra resten af Foreningsdanmark – og dem, der forsker i området – vidner om, at nytænkningen nok var endda meget ny dengang. Det lader i hvert fald til, at Plexus stadig går forrest på mange måder, når det kommer til drift og organisation af det, der i princippet er et idræts- og kulturcenter.

Hallen. 

Dog er udviklingen ikke gået helt så hastigt fremad for idrætten, siger Henrik Fisker Akstrup:

”Det er ikke gået dårligere for idrætsforeningerne siden 2008, men idrætsforeningerne er jo udfordrede mange steder i landet – også her i Idom-Råsted. Idrætsforeningslivet har ikke samme opbakning som for 15 år siden, men vi er på vej fremad igen. Fodboldafdelingen har lavet et nyt succesfuldt ungdomssamarbejde med naboklubben i Nr. Felding, som er med til at udfylde haltiden til idræt.”

For at få mere liv i Plexus om fredagen – og sikre, at endnu flere af de voksne indbyggere i de to landsbyer mødes og holder fællesskabet ved lige – planlægges det at bruge en del af overskuddet fra Plexus til at betale for ”huslejen” for en fredagscafé, hvor borgerne kan gå weekenden i møde med et glas vin.

Så svaret på spørgsmålet om, hvordan det går med Plexus i Idom-Råsted er et ganske stort ”Det går godt!”.

Men svaret er også, at det kræver en stor indsats både af lønnede og frivilligt engagerede kræfter at blive ved med at udvikle nye tiltag for at inddrage så mange som muligt i de to landsbyers fritidsliv.

 

Skip to content