Praksis Arkitekter skal tegne Den Ny Maltfabrik

Det bliver et team med Praksis Arkitekter i spidsen, der skal tegne kulturmiljøet i og omkring Ebeltofts gamle maltfabrik. Opgaven med at skabe et kreativt mødested, hvor industribygningerne både skal renoveres og udvikles, er et af de mest markante transformationsprojekter i Danmark i nyere tid. 

Mandag 24. oktober 2016

Siden årsskiftet har seks arkitektvirksomheder arbejdet på at give deres bud på, hvordan Maltfabrikkens bygninger og landskabet mellem kysten og den gamle bydel skal se ud. Praksis Arkitekter er nu valgt som vinder af den tofasede konkurrence.

En særlig arkitektonisk løsning på et særligt sted
Et enstemmigt dommerpanel valgte Praksis Arkitekter som vinder af konkurrencen. Konkurrenceforslaget vandt stor begejstring, især pga. det arkitektoniske formsprog i de nye tilbygninger, der anvender fabrikkens særegne knopskydninger som formel. Forslaget fik også ros for at have forstået projektets komplekse indhold af brugere og aktiviteter samt for at lade funktionerne forbinde ude og inde på en overbevisende måde.

Praksis Arkitekter benytter i deres forslag overskrifterne ‘forstærke, forbinde og forankre’. Visionen er at forstærke karakteren af de eksisterende bygninger og af byrum, forbinde byen og havet, inde- og uderum samt forankre de allerede eksisterende ildsjæles aktiviteter og initiativer på stedet.

Den Ny Maltfabrik bliver et magisk miks
Når Den ny Maltfabrik åbner dørene i 2019, vil man kunne opleve en levende smeltedigel af aktiviteter, der spænder fra privat skabertrang til offentlige servicetilbud. Netop mødet mellem offentlige og private kræfter bliver essensen i Maltfabrikken, som skal danne rammen for et miks af lokale iværksættere og ildsjæles projekter som fx mikrobryggeri, arbejdsfællesskab, madværksted, atelierpladser og offentlige tilbud som kulturhus, ungekulturmiljø samt et fusioneret bibliotek/museum/arkiv.

Maltfabrikken skal inspirere i både lokal, national og international skala. Den skal være Ebeltofts og Syddjurs’ bud på, hvordan historiske købstæder kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet. Et stykke levende kulturarv, hvor fortidens ambition om international betydning ikke blot er mejslet i de røde teglsten, men ånder i enhver funktion og aktivitet.

Vinderteamet består af: 
Praksis Arkitekter med underrådgiverne
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Midtconsult Rådgivende Ingeniører
Billedkunstner Morten Skovmand
VMB Arkitekter v. restaureringsarkitekt Mette Viuf Larsen

Om Den ny Maltfabrik:

Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune.

Projektet er finansieret med bidrag fra bl.a. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Realdania, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden og en række lokale bidragsydere.

Projektet skal renovere ca. 4.000 m² fabrik og nybygge 1.000 m² samt revitalisere udearealer på omkring 17.000 m².

Projektet er bredt forankret i en række lokale netværk, brugergrupper og kommende lejere.

Maltfabrikken forventes at stå færdig medio 2019.

Skip to content