Magasinet Tribune

Lokale og Anlægsfonden udgav fra 2004 til 2014 magasinet “Tribune”, der med større temaer og enkeltstående artikler fokuserede på den aktuelle udvikling inden for idræts-, kultur- og fritidsbyggeri. Herunder kan alle udgivelser af Magasinet Tribune downloades.

Tribune nr. 22 – oktober 2014

Tribune 22 handler om de projekter, der ikke er blevet til noget. Danmark får i dag international opmærksomhed or de faciliteter, som især breddeidrætten har fået til at boltre sig i. Men sådan så det ikke ud, da Lokale og Anlægsfonden for første gang uddelte støtte den 18. oktober 1994. Tribune 22 kunne have præsenteret en række succesfulde projekter fra årene, der er gået, men i stedet præsenteres tre projekter, som ikke blev til noget. Men som måske en dag realiseres. Derudover har Tribune været på besøg i det nye Aktivitets- og naturcenter i Hindsgavl og i Runavik, hvor byens idrætshal har fået opført en smuk tilbygning målrettet gymnastik og bløde bevægelsesformer.

Tribune nr. 21 – juni 2014

Skolerne kan blive ressourcer for vores idræts- og fritidsliv. Men det kræver, at skolerne tør rive hegnene ned og invitere alle indenfor i åbne og aktive skolemiljøer. Lokale og Anlægsfonden har været med til at udvikle flere eksempler på skoler, som også er til idræt og fritid for både børn og voksne. Skolerne er et af de steder, hvor danskerne mødes på tværs af sociale skel i fritiden. Derfor er det oplagt at udvikle skolerne til også at være faciliteter til idræt, bevægelse, kultur og fritid. Tribune 21 viser også, hvordan rideanlæg kan udvikles til fælles mødesteder for udøverne er flere aktiviteter og hvordan arkitekturen kan være langt mere interessant end de almindelige staldbygninger.

Tribune nr. 20 – april 2014

Idræt og bevægelse kan være med til at skabe bedre byliv, hvis det tænkes ind som en drivkraft i planlægningen af byudvikling. Men det sker alt for sjældent. I magasinet Tribune 20 viser Lokale og Anlægsfonden, hvordan det kan gøres. Og fortæller, at det kan gøres endnu bedre. I Lokale og Anlægsfonden er vi overbevist om, at vi kan skabe bedre byliv, hvis idræt, leg og bevægelse indtænkes som drivkraft i byudvikling allerede tidligt i planlægningsprocesserne. Det gælder også andre dele af kulturlivet, men lad os bare begynde med det fysiske. Det koster i virkeligheden ikke mange kræfter.

Tribune særudgave – oktober 2013

Kaas & Mulvad Research & Analyse har udarbejdet en analyserapport og et facilitetsindeks på baggrund af kommunernes oplysninger om antallet af deres idræts- og kulturfaciliteter til Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase. I særudgaven af Tribune præsenteres tal og konklusioner fra Kaas & Mulvads arbejde med at skabe overblik over de kommunale facilitetsoplysninger. I overblikket og i indrapporteringerne fra kommunerne er der kun set på kvantitet og der ikke foretaget nogen form for kvalitetsvurdering af anlæggene til idræt og kultur. Artiklerne på baggrund af facilitetsindekset og analyserapporten fra Kaas & Mulvad giver også forskellige bud på nye facilitetsløsninger for svømmehaller, tennisanlæg, fodboldbaner, løbestier og gadeidræt.

Tribune nr. 19 – juni 2013 

I magasinet Tribune nr. 19 sætter Lokale og Anlægsfonden fokus på flere projekter, hvor arkitekturen er skabt i børnehøjde. Enten med voksnes barnlige fantasi eller med børn som med-designere. Børnekulturhuset Nicolai for børn i Kolding og Gymnastik- og Motorikhallen i Aarhus er to nyskabende og populære løsninger, skabt uden inddragelse af børn. I Børnekulturhuset Ama’r i København og de to Teen Towns i Ulfborg og Vinderup i Holstebro Kommune blev børn og unge teenagere grundigt inddraget i udviklingsprocesserne. Med stor begejstring og lokalt ejerskab til følge. Tribune 19 byder også på artikler om det idræts- og kulturcenter i Vissenbjerg, udviklingsprojektet “Cykelhuset” og et synspunkt af kulturminister Marianne Jelved.

Tribune nr. 18 – december 2012

Temaet i Tribune 18 sætter fokus på aktiviteter på tekniske anlæg. De kedelige og ofte afspærrede tekniske anlæg til fx regnvandsbassiner, støjvolde og forbrændingsanlæg kan gøres til tiltrækkende samlingssteder for borgerne. Det kræver kun en lidt anderledes fantasifuld tankegang og behøver ikke være væsentligt fordyrende for projekterne. Derudover besøger Tribune surfere og en biologisk forenings nye fælles klubhus i Klitmøller, præsenterer Tåsinge Tennis Park og de tre bud på næste generation af lethaller.

Tribune nr. 17 – juni 2012

Hver udgivelse af magasinet Tribune byder på et særligt tema. Denne gang ser vi nærmere på udviklingen af det moderne aktive udeliv i byerne. Tidligere generationers tendens til at flytte væk fra byerne, når de får børn, og komme længere ud i den friske luft, er ved at forsvinde. Flere mennesker flytter ind til byerne og vælger at blive der hele livet. Det stiller nye krav til udformningen af byens rum, parker og pladser, da byboerne stadig har et stærkt ønske om at opholde sig udendørs.

Tribune nr. 16 – december 2011

Tribune 16 sætter fokus på fodboldens faciliteter. Fodbold behøver ikke foregå i en lukket, indhegnet verden af endeløse græsbaner, når åbne træningsanlæg giver flere medlemmer, som det ses i Herning Fremad og Næsby Boldklub. Her har Fonden været med til at udvikle fodboldtræningsanlæg til noget, der kommer langt flere brugere til gode. Tribune 16 fortæller også om helårshavnebadet i Aalborg, tennisparken i Tåsinge og hvordan idrætsfaciliteter kan bygges i højden og dermed finde plads i tætbebyggede byområder.

Tribune nr. 15 – juni 2011

Fremtidens friluftsbyggerier har et stort brugerpotentiale. Spejdernes huse og hytter kan meget mere end kun at være til spejdere. De kan være til glæde for alle, der holder af at færdes i naturen. Lokale- og Anlægsfonden arbejder på at udvide mulighederne for fælles brug af friluftsbyggerierne. Derudover fortæller Tribune 15 bl.a. om manglende planer med de mange folkeskolebygninger, der bliver lukket og har været på besøg i StreetMekka i København og Ho Bugt Sejlklub i Esbjerg.

Tribune nr. 14 – december 2010

Gymnastik er en af de største fritidsaktiviteter for både børn og voksne. Alligevel har gymnastikken sjældent gode faciliteter i de ca. 1.500 danske idrætshaller, der primært er indrettet til håndbold, badminton og andre boldspil. Tribune 14 viser, hvordan idrætshaller kan designes til gymnastik i bred forstand og ikke behøver at være rettede mod boldspil. Tribune 14 fortæller bl.a. også om et moderniseret kulturhus i Svendborg og hvordan lukningstruede svømmehaller kan reddes.

Tribune nr. 13 – juni 2010

Kunsten skal derhen, hvor folk samles. Idrætsfaciliteter i alle afskygninger er nogle af de steder, hvor danskerne flokkes – og derfor er der store muligheder i at inddrage kunsten i idrætsfaciliteterne. Både som aktivitetstilbud og som en egentlig del af faciliteten. Tribune 13 fortæller også om et krematorium, der bliver til danse- og bevægelseshus, og om, hvordan overløbsbassiner og højvandssikring kan blive til nye rekreative områder.

Tribune nr. 12 – december 2009

Det er sejt at få gang i ghettoen. Lokale- og Anlægsfonden lancerer en kommende stor undersøgelse af idrætsfaciliteter i de socialt udsatte boligområder. Tribune 12 fortæller også om Fondens indsats for at få etableret faciliteter til de 100.000 danskere, der dyrker rosport i havne, søer og på havet.

Tribune nr. 11 – juni 2009

Grøn energi giver friske former – bæredygtigt idrætsbyggeri. Der er både millioner at spare og grobund for nytænkende arkitektur, hvis der tænkes bæredygtigt og energirigtigt indenfor idrætsbyggeri. Tribune nr. 11 ser nærmere på de grønne muligheder i bæredygtigt idrætsbyggeri.

Tribune nr. 10 – december 2008

Fra XL til medium – idrætshaller kan også komme på kur. Lukningstruede idrætshaller kan komme i bedre form og håndbold få nyt liv, hvis idrætshallerne går ned i størrelse.

Tribune nr. 9 – juni 2008

Tribune nr. 9 sætter fokus på mange af de gamle idrætshaller, der er lukningstruede i lokalsamfundene, og hvad der kan gøres for at give dem nyt liv.

Tribune nr. 8 – december 2007

Der skal tænkes i nye baner, når det gælder om at udnytte de øde områder og gøre dem til spilpladser i stedet. Tribune sætter fokus på spildplads.

Tribune nr. 7 – juni 2007

Danskerne dyrker langt flere forskellige motionsformer og typer idræt end nogensinde før. Tribune sætter fingeren på pulsen og undersøger, hvad der sker, når en trend inden for idrætsverdenen bliver en folkelig bevægelse – eller en døgnflue. Arkitekter og bygherrer står over for store udfordringer i en omskiftelig idræts- og motionsverden.

Tribune nr. 6 – november 2006

I de seneste 15 år er der ikke blevet bygget traditionelle svømmehaller i Danmark. I stedet er der opstået en ny form for vandkultur, hvor danskerne svømmer rundt i elipseformede bassiner, i havnebade eller i iskoldt vand. Tribune går i dybden med vandkulturen og arkitekturen.

Tribune nr. 5 – juni 2006

Siden 1960´erne er der sket en eksplosion i antallet af ældre danskere, som dyrker idræt og motion, og nu er der ligefrem kommet pres på landets idrætsfaciliteter. Tribune stiller skarpt på ældre og idræt.

Tribune nr. 4 – november 2005

I dag dyrker lige så mange kvinder som mænd idræt, men langt de fleste idrætshaller tilgodeser ikke de “bløde” kvindeidrætter. Lokale- og Anlægsfonden sætter nu fokus på problematikken.

Tribune nr. 3 – juni 2005

Tribune sætter i dette nummer fokus på havne, som rammer om et levende idræts- og kulturliv. I løbet af de næste ti år bliver de danske havne fyldt med boliger og erhver, og i denne udvikling udgør kultur og idræt vigtige elementer for skabelsen af nye attraktive byområder. Tribune nr. 3 kommer også omkring evalueringen af DGI-huset i Århus og visionspapiret “Arkitektur i børnehøjde”.

Tribune nr. 2 – november 2004

Efter at have været adskilt i ca. to århundreder, så finder idræt og kultur igen sammen i disse år. Aktivitetshuse hvor idræts- og kulturfaciliteter – og måske endda shopping – ligger under samme tag, ser ud til at blive en væsentlig del af danskernes fremtidige fritidsaktiviteter.

Tribune nr. 1 – maj 2004

I tribunes første udgivelse handler Tmaet om brug af kirkens rum til nye formål, Visioner om udnyttelse af byens tage, Projekter i form af verdens første arkitektkonkurrence om pavillonbyggeri, Inspiration til bandebaner i flot samvær med byens rum og Synspunkt om en anderledes brug af et gammelt fæstningsværk.

Skip to content